11 พฤศจิกายน 2563

ประโยคภาษาจีนง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

น่าสนใจอ่ะ Interesting!

有趣!

Yǒu qù!

 

🌈🌈🌈


คุณนี่ชั่งน่าสนใจจริงๆ You amuse me.

你这人真有趣。

Nǐ zhè rén zhēn yǒu qù. 

 

🌈🌈🌈


ยอดเยี่ยมมาก Terrific!

棒极了!

Bàng jí le!

 

🌈🌈🌈


ช่างเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจริงๆ What a terrific idea! 

多么好的主意!

Duō me hǎo de zhǔ yì!

 

🌈🌈🌈


น่ารักอะไรอย่างนี้ How cute!

多可爱啊!

Duō kě ài a!

 

🌈🌈🌈


ดูสิว่าตอนนั้นคุณน่ารักขนาดไหน See how cute you were. 

看你那时候多可爱。

Kàn nǐ nà shí hòu duō kě ài.

 

🌈🌈🌈


อย่าหักโหมเกินไปนะ Don’t over do it.

别做过头了。

Bié zuò guò tóu le.

 

🌈🌈🌈


ไม่ใช่เรื่องใหญ่ No big deal.

没什么大不了的。

Méi shén me dà bù liǎo de.

 

🌈🌈🌈


ที่เขาพูดนะมันถูกต้องแล้ว มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมาย He's right. It’s no big deal.

他说的对,没什么大不了的。

Tā shuō de duì, méi shén me dà liǎo de.


💖💖💖💖💖💖💖💖💖ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ