2 มีนาคม 2562

คำศัพท์ภาษาจีน งุ่มง่าม เงอะงะ ไม่คล่องแคล่วว่องไว


รูปภาพจาก pixabay.com


งุ่มง่าม ที่หมายถึง อืดอาด ไม่กระฉับกระเฉง ไม่คล่องแคล่ว ภาษาจีนก็คือ 不灵活 Bù líng huó 、不灵便 Bù líng bian、笨拙 Bèn zhuō 、缓慢 Huǎn màn เช่นถ้าจะพูดว่า มือไม้ของเขางุ่มงาม ก็จะพูดว่า 她的手脚不灵活 Tā de shǒu jiǎo bù líng huó หรือ เงอะงะ笨手笨脚 Bèn shǒu bèn jiǎo
ทำอะไรก็งุ่มง่าม 行动缓慢 Xíng dòng huǎn màn

งุ่นง่าน อึดอัด กระวนกระวายใจ 烦恼Fán nǎo,、气恼 nǎo รู้สึกงุ่นง่านใจ感到心烦意乱Gǎn dào xīn fán yì luàn
คุณงุ่นง่านใจเพราะเรื่องอะไร 你烦恼什么? Nǐ fán nǎo shén me?
ทำไมจะต้องไปงุ่นง่าน กระวนกระวายใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เล่า 何必为这些小事烦恼?Hé bì wèi zhè xiē xiǎo shì fán nǎo?

คล่องแคล่ว (ว่องไว กระฉับกระเฉง) 灵活敏捷  Líng huó mǐn jié
อากัปกิริยาคล่องแคล่ว 动作敏捷Dòng zuò mǐn jié

เงอะงะ( ไม่ถนัด ไม่คล่อง)不熟 Bù shóu 笨拙 Bèn zhuō、不灵便 Bù líng bian 、不灵活 Bù líng huó  เด็กคนนี้ถือตะเกียบยังเงอะๆงะ 那孩子用筷子还不太熟 Nà hái zi yòng kuài zǐ haí bú tài shóu ลักษณะท่าทางเงอะงะ 呆头呆脑 Dāi tóu dāi nǎo

ฉับ(รวดเร็ว) รวดเร็วฉับไว快速Kuài sù 、快捷Kuài jié ก้าวไปข้างหน้าฉับๆ 快速地向前迈进 Kuài sù de xiàng qián mài jìn

ชะลอ (ถ่วงให้ช้าลง)  Tuō yán  (ลดความเร็ว) 放慢 Fàng màn、慢下来 Màn xià lái 、减速 Jiǎn sù ชะลอฝีเท้าลง 放慢步伐 Fàng màn bù fá

ชะงัก(หยุดกึก หยุดทันที) 停顿 Tíng dùn  ตกอยู่ในภาวะชะงักงัน 陷于停顿状况 Xiàn yú tíng dùn zhuàng kuàng

ช้า Màn 、行动缓慢 Xíng dòng huǎn ช้าmàn  ก้าวหน้าช้า/ ความคืบหน้า 进展缓慢 Jìn zhǎn huǎn màn

เชื่องช้า(ไม่รวดเร็ว ไม่ฉับไว)Màn 拖拉Tuō lā、缓慢 Huǎn màn

รี่(ตรงเข้าไปหา) 直 Zhí  รี่เข้าไปหาเขา 向他直走过去 Xiàng tā zhí zǒu guò qù

รีบ(เร่ง เร่งให้เร็วขึ้น เร่งรีบ)赶快Gǎn kuài 赶紧Gǎn jǐn、加快Jiā kuài、快Kuài

ฉุกระหุก ลุกลี้ลุกลน 慌忙 Huāng máng 急急忙忙Jí ji máng mang

ด่วน เร่งด่วน 急迫 Jí pò、紧Jǐn 、紧急Jǐnjí

เร่ง(เร่งให้เร็วขึ้น ทวีความเร็ว) 加快 Jiā kuài、加速 Jiā sù

เร็ว (ไว)快的 Kuài de、迅速的 Xùn sù de、急速的Jí sù de


 💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...