9 พฤษภาคม 2562

คำศัพท์ภาษาจีน แบบง่ายๆ 3

รูปภาพจาก pixabay.com

暗害 Àn hài ลอบทำร้าย; ลอบฆ่า; ลอบสังหาร

暗含着 Àn hán zhe  แฝงไว้ด้วย

暗号 Àn hào สัญญาณลับ ;เครื่องหมายลับ(โดยใช้เสียงหรืออากัปกิริยาแสดงออก)

肮脏 Āng zāng สกปรก

昂贵 Áng guì ราคาแพงหูฉี่ ;ราคาแพงลิ่ว

熬苦日子 Áo kǔ rì zi ทนทรมานกับชีวิตที่ยากลำบาก

败火 Bài huǒ แก้ร้อนใน ;แก้ไข้

摆平 Bǎi píng จัดการ(วางเรียบ)

办法 Bàn fǎ  วิธีแก้ปัญหา; ทางที่จะแก้ปัญหา; วิธีการ

半夜 Bàn yè กลางคืน เที่ยงคืน

半辈子 Bàn bèi zi ผ่านวัยกลางคน; ครึ่งค่อนชีวิต

半生 Bàn shēng  ครึ่งค่อนชีวิต

伴侣 Bàn lǚ คู่ชีวิต

伴郎 Bàn láng  เพื่อนเจ้าบ่าว

伴娘 Bàn niáng  เพื่อนเจ้าสาว

包场 Bāo chǎng เหมาที่นั่ง(ในโรงหนังหรือโรงละคร)

抱大腿 Bào dà tuǐ เลียแข้งเลียขา(กอดขา)

比赛 Bǐ sài การแข่งขัน

吃力 Chī lì  เปลืองแรง; กินแรง

耻笑 Chǐ xiào หัวเราะเยาะ ;เหยียดหยาม

抽签 Chōu qiān จับสลาก

抽功夫 Chōu gōng fu   เจียดเวลา; หาเวลาว่าง

仇敌 Chóu dí ศัตรู; คู่อาฆาต

仇人 Chóu rén ศัตรู ;คู่อาฆาต

丑 Chǒu อัปลักษณ์; ขี้เหร่

初恋 Chū liàn รักแรก

打岔  chà ขัดจังหวะ

打听 Dǎ tīng สืบถาม; สืบข่าวคราว

打伞 Dǎ sǎn กางร่ม

打坐 Dǎ zuò นั่งสมาธิ

剁手 Duò shǒu ไม่ซื้อของอีกเด็ดขาด(สับมือ)

发誓 Fā shì สาบาน

放屁 Fàng pì พูดมั่ว; เพ้อเจ้อ(ตด)

狗屎运 Gǒu shǐ yùn  โชคดี(โชคขี้หมา)

海龟 Hǎi guī คนที่กลับจากเมืองนอก(เต่าทะเล)

红灯区 Hóng dēng qū แหล่งเที่ยวผู้หญิง ย่านโคมแดง (เขตไฟแดง)

鸡皮疙瘩  pí gē da ขนลุก

见外 Jiàn wài ถือเป็นคนอื่น; ถือเป็นคนนอก

较量 Jiào liàng  ประลองฝีมือ

接待 Jiē dài ต้อนรับ

可耻  chǐ  น่าอับอาย

哭泣 Kū qì  ร้องไห้กระซิก

苦笑 Kǔ xiào ฝืนยิ้ม; ยิ้มอย่างเจื่อนๆ

流口水 Liú kǒu shuǐ น้ำลายไหล

没戏 Méi หมดลุ้น;หมดหวัง(เกม ;ละครจบ)

媒 Méi แม่สื่อ; พ่อสื่อ

秘诀 Mì jué เคล็ดลับ

秘密 Mì mì ความลับ

起立 Qǐ lì ลุกขึ้นยืน

迁居 Qiān jū อพยพ ;ย้ายบ้าน

牵挂 Qiān gua เป็นห่วง; พะวง

惹事 Rě shì หาเรื่อง

惹麻烦 Rě má fan  ก่อความยุ่งยาก

人脉 Rén mài เส้นสาย คอนเนคชั่น(สายคน)

失陪 Shī péi คำที่ใช้แสดงความนอบน้อม มีความหมายว่า ไม่สามารถอยู่เป็นเพื่อนได้ ;ขอตัวกลับก่อน

失恋 Shī liàn อกหัก

失去 Shī qù สูญสิ้น; สูญเสีย

善良 Shàn liáng  ดีงาม

上岸 Shàng àn ขึ้นฝั่ง

上火 Shàng huǒ ร้อนใน

手多 Shǒu duō มือบอน(มือเยอะ)

手掌 Shǒu zhǎng  ฝ่ามือ

投降 Tóu xiáng ยอมจำนน

拖累 Tuō lèi ทำให้เดือดร้อน; พัวพันทำให้เดือดร้อน

外事 Wài shì งานต่างประเทศ

心愿 Xīn yuàn  ปณิธาน ;ความมุ่งมาดปรารถนา

心窄 Xīn zhǎi จิตใจคับแคบ

眼红 Yǎn hóng อิจฉา(ตาแดง)

一锅粥 Yì guō zhōu ยุ่งเหยิง; ไม่เป็นระเบียบ

装蒜 Zhuāng suàn แกล้งทำเป็นไม่รู้

做媒 Zuò méi  เป็นแม่สื่อ


💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ