11 พฤษภาคม 2562

คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 5


รูปภาพจาก pixabay.com

保证 Bǎo zhèng รับประกัน

保重 Bǎo zhòng รักษาตัวด้วย

备不住 Bèi bú zhù  ไม่แน่ว่า; อาจจะ

别急 Bié jí ไม่ต้องรีบ; ไม่ต้องร้อนใจ

别紧张 Bié jǐn zhāngไม่ต้องตื่นเต้น; ไม่ต้องเครียด

别生气 Bié shēng qì อย่าโกรธเลยนะ

不足道 Bù zú dào ไม่สำคัญ ;เล็กน้อย

不尽然 Bù jìn rán ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป

不许动 Bù xǔ dòng อย่าขยับ

不必 Bú bì ไม่จำเป็นต้อง

差不多了 Chà bù duō le เกือบ ;ใกล้ๆแล้ว

打枪 Dǎ qiāng ยิงปืน; ลั่นไก

胆小鬼 Dǎn xiǎo guǐ ไอ้ขี้ขลาด

倒霉 Dǎo méi ซวย

到头来 Dào tóu lái  ถึงสุดท้าย; ในที่สุด

短不了 Duǎn bù liǎo ต้อง; ต้องมี ;ขาดไม่ได้

对得起 Duì dé qǐ ไม่ทำให้ผิดหวัง

当然 Dāng rán แน่นอน

打赌 Dǎ dǔ พนัน

打包 Dǎ bāo ห่อกลับบ้าน

等着瞧 Děng zhe qiáo คอยดูแล้วกัน

犯得上 Fàn dé shàng  คุ้ม(มักใช้ถามกลับ)

反而 Fǎn ér  ยังกลับ(ด้วยซ้ำไป / อีกด้วย)

放心吧  Fàng xīn ba  วางใจเถอะ

干什么 Gàn shén me ทำอะไร

搁不住 Gé bu zhù ทน เก็บนานๆไม่ได้

更加 Gèng jiā ยิ่ง ;ยิ่งขึ้น ;มากขึ้น

光 Guāng  แค่ ;แต่ (ภาษาพูด)

好可爱 Hǎo kě ài น่ารักจัง

好孤独 Hǎo gū dú  เหงาจังเลย

何必 Hé bì  ทำไมต้อง

火药味 Huǒ yào wèi ดุเดือดเลือดพล่าน

火头上 Huǒ tóu shàng โมโห

豁出去 Huō chu qù เทหมดหน้าตัก

欢迎光临 Huān yíng guāng lín ยินดีต้อนรับ

几乎 Jī hū เกือบ; จวน ;ใกล้ ;แทบจะ

记不得 Jì bù dé จำไม่ได้

救命 Jiù mìng ช่วยด้วย

开门红 Kāi mén hóng ไปได้สวย

看错 Kàn cuò  มองผิด

看起来 Kàn qǐ lái ดูเหมือนว่า

看不出 Kàn bù chū ดูไม่ออก

看情况吧 Kàn qíng kuàng ba ดูสถานการณ์ก่อนหละกัน

立刻 Lì kè ในทันที

了不起 Liǎo bù qǐ เจ๋ง; เยี่ยม; น่าทึ่ง

冷不防 Lěng bù fáng  จู่ๆ ;ในทันที

马上 Mǎ shàng ในทันที; อีกเดี๋ยว

明明 Míng míng ชัด; ชัดเจน

没意思Méi yì si  น่าเบื่อ; ไม่น่าสนใจ

究竟 Nán dào ….กันแน่ (ใช้ถามด้วยความอยากรู้)

闹意见Nào yì jiàn  โต้เถียงกัน ;ทะเลาะกัน

敲边鼓 Qiāo biān gǔ ถือหาง ;ให้ท้าย

十分 Shí fēn มาก ;เป็นอย่างมาก; ยิ่ง

铁饭碗 Tiě fàn wǎn การงานที่มั่นคง

同祝 Tóng zhù ขออวยพรให้เช่นกัน

突然 Tú rán ทันใดนั้นเอง

哇塞!  Wa sāi! ว้าว

我来 Wǒ lái ฉันเอง(ฉันทำเอง );เดี๋ยวฉันเอง

无聊 Wú liáo เบื่อ ; เซ็ง

先后 Xiān hòu ทยอย ;ต่อเนื่องกัน

希望如此 Xī wàng rú cǐ หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น

吓死我了 Xià sǐ wǒ le ฉันตกใจแทบตาย

严重 Yán zhòng ร้ายแรง

用光了 Yòng guāng le  ใช้หมดแล้ว

要不得 Yào bù dé  ไม่มีดี ;เหลือทน

有的是 Yǒu de shì มีเยอะแยะ

也许 Yě xǔ บางที ; อาจจะ

一概 Yí gài ทั้งสิ้น

再试试 Zài shì shì ลองใหม่อีกที

糟糕 Zāo gāo แย่

这么些 Zhè me xiē มากขนาดนี้ ; หลาย

真棒 Zhēn bàng เก่งจริงๆเลย

真荒唐 Zhēn huāng táng  เพ้อเจ้อจริงๆ

真小气 Zhēn xiǎo qì ขี้งกจริงๆ

醉 Zuì เมา

做梦 Zuò mèng ฝันไปเถอะ

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ