8 พฤษภาคม 2562

คำศัพท์ภาษาจีน ประหลาดใจ แปลกใจ ตื่นตะลึงรูปภาพจาก pixabay.com


ประหลาดใจ; ตื่นตะลึง Surprised
惊讶
Jīng yà


เกิดความประหลาดใจ  Be Surprise
惊奇
Jīng


ตื่นตระหนกตกใจระคนด้วยความดีใจ Surprise
惊喜
Jīng xǐ


ประหลาด ;แปลก Strange
奇怪
Qí guài


ตื่นตะลึง ;ประหลาดใจ Surprised
惊异
Jīng


คาดคิด; คาดหมาย ;คาดการณ์ Expected
意料
liào


คาดคิดไม่ถึง; ไม่ได้คาดคิดมาก่อน Out of a clear blue sky
出乎意料
Chū hū yì liào


ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน; ไม่ได้บอกล่วงหน้า Out of a clear blue sky
意料不到
Yì liào bú dào


เกินความคาดหมาย ;คาดคิดไม่ถึง Expect, Anticipate
意外
wài


ทำให้ตื่นตระหนกตกใจ  Shock
震惊
Zhèn jīng


แปลกจริงๆ How strange!
真奇怪!
Zhēn qí guài!


รู้สึกประหลาดใจ ;รู้สึกเซอร์ไพรส์ Shocked
感到意外
Gǎn dào yì wài


แปลกใจจัง I’m surprised! /what a surprise!
使我很惊讶 ; 我很惊奇 ;我很惊讶 !
Shǐ wǒ hěn jīng yà; Wǒ hěn jīng qí; Wǒ hěn jīng yà!


ช่างน่าประหลาดใจจริงๆ! What a surprise!
啊!多么令人惊奇呀!
A! Duō me lìng rén jīng qí ya!


คิดไม่ถึงจริงๆ Unexpected
真想不到!
Zhēn xiǎng búndào!


เรื่องที่ทำให้ประหลาดใจ ;เรื่องที่ทำให้ตกตะลึง The surprising thing 
令人惊讶的事
Lìng rén jīng yà de shì


นี่มันช่างประหลาดใจจริง This is a surprise!
这太惊喜了
Zhè tài jīng le!


มันวิเศษมากที่ได้พบคุณที่นี่ What a surprise to see you here.
看到你在这里,真让人意外。
Kàn dào nǐ zài zhè lǐ, zhēn ràng rén yì wài.


โอ้พระเจ้า! นี่มันวิเศษมากๆเลย !Oh, my god, what a surprise!
天啊!这太惊喜了!
Tiān a! Zhè tài jīng xǐ le!


นี่เป็นสิ่งที่เกินความคาดหมายของฉัน This is far beyond my expectation of.
这是远远出我的意料的。
Zhè shì yuǎn yuǎn chū wǒ de yì liào de.


ตกใจหมดเลย  I’m shocked!/ What a shock!
我感到震惊!
Wǒ gǎn dào zhèn jīng!


คุณพระช่วย ;ตายจริง Oh my God!/ My goodness!
我的天啊!
Wǒ de tiān a!


ไม่อยากจะเชื่อเลย I can’t believe it!  
我难以相信!
Wǒ nán yǐ xiāngxìn!


คุณล้อฉันเล่นใช่ไหม  Are you kidding me?
你在逗我吗?
 Nǐ zài dòu wǒ ma


ล้อเล่น ;แกล้งเล่น You are kidding! /No kidding
你在开玩笑吧!
Nǐ zài kāi wán xiào ba!


คุณไม่ได้ล้อเล่นนะ You are not kidding
你没开玩笑吧!
Nǐ méi kāi wán xiào ba!


เป็นไปได้เหรอ? Can this be true?
 这能是真的吗?
Zhè néng shì zhēn de ma?


ไม่ ไม่มีทางเป็นความจริง No, this can't be true! / No, that’s impossible
,这不可能是真的!
Bù, zhè bù kě néng shì zhēn de!’


จริงหรือ Are you serious?
你是认真的吗?
Nǐ shì rènzhēn de ma?


คุณกำลังพูดจริงเหรอ? Are you serious?
你说真的吗?;  你是说真的吗?
Nǐ shuō zhēn de ma?; Nǐ shì shuō zhēn de ma?


คุณทำให้ฉันกลัวนะ You scared me./You startled me.
你吓我! ; 你吓到我了; 你吓我一跳
Nǐ xià wǒ! ; Nǐ xià dào wǒ le; Nǐ xià wǒ yí tiào


ฉันพูดไม่ออกเลย I’m speechless.
说不出话来
Shuō bu chū huà lái


ฉันไม่รู้จะพูดยังไงดี I don't know what to say.
我不知道说什么好!
Wǒ bù zhī dào shuō shén me hǎo!


ฉันไม่มีอะไรจะพูด I’m speechless
 我都无语了! ; 我无话可说!
Wǒ dū wú yǔ le! ;Wǒ wú huà kě shuō!


ฉันนึกไม่ถึงเลยจริงๆ I was taken aback.
这让我很吃惊!
Zhè ràng wǒ hěn chī jīng!


เกินความคาดหมายจริงๆเลย Great! , It was totally unexpected.
很棒!完全出乎我意料之外。
Hěn bàng! Wán quán chū hū wǒ yì liào zhī wài.


ไม่อาจคาดเดา; อย่างไม่น่าเชื่อ  Incredible
不可思议!
Bù kě sī yì!


พวกเขาแปลกใจที่เห็นเขาที่นั่น They wondered to see him there
看到他在那儿,他们很惊奇。
Kàn dào tā zài nàr, tā men hěn jīng qí.


น่าประหลาดจริงๆทำไมถึงเวลานี้แล้วเขายังไม่มาเลย  This is strange, why did he not come at this time?
这奇怪,为什么这时候他还没来呢?
Zhè qí guài, wèi shén me zhè shí hòu tā hái méi lái ne?


สิ่งที่เขาทำ ทำให้ทุกคนประหลาดใจ! What he did surprised all of us.
他做的事情使所有人都惊奇!
Tā zuò de shì qíng shǐ suǒ yǒu rén dōu jīng qí!


มันทำให้ฉันประหลาดใจ It rather surprised me.
这太让我惊奇了!
Zhè tài ràng wǒ jīng qí le!


ฉันไม่เคยคิดเลย I’d never have thought it.
我从来没有想过!
Wǒ cóng lái méi yǒu xiǎng guò!


ดีใจจังเลย; เซอร์ไพรส์จัง What a nice surprise!
真是个惊喜!
Zhēn shi gè jīng xǐ!


มันวิเศษมากที่ได้พบคุณที่นี่ What a nice surprise to see you here.
在这里见到你真是太令人惊讶了。
Zài zhè lǐ jiàn dào nǐ zhēn shi tài lìng rén jīng yà le.


จริงเหรอ นี่เป็นเซอร์ไพรสที่คาดไม่ถึงจริงๆ !Really? What a nice surprise
真的吗?这真是个意外的惊喜!
Zhēn de ma? Zhè zhēn shi gè yì wài de jīng xǐ!


นั่นคือข่าวใหม่สำหรับฉันเลย That’s news to me.
那对我来说是个新消息。
Nà duì wǒ lái shuō shì gè xīn xiāo xī

💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...