22 พฤษภาคม 2562

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง ความดีใจ สนุกสนาน มีความสุข มีความพึงพอใจ

รูปภาพจาก pixabay.com

ดีใจ; มีความสุข (มีความสุขและตื่นเต้น) Happy
高兴
Gāo xìng


ฉันมีความสุข I’m happy.
我很高兴。
Wǒ hěn gāo xìng.


ฉันมีความสุขจริงๆ I’m so happy.; I’m really happy. ;I feel so happy.
我真的很高兴
Wǒ zhēn de hěn gāo xìng


ฉันรู้สึกมีความสุขมาก เพราะฉันชอบที่นี่  I feel so happy. I do like here. 
我觉得非常高兴,我确实喜欢这里。
Wǒ jué dé fēi cháng gāo xìng, wǒ què shí xǐ huān zhè lǐ.


ฉันดีใจ I’m glad
我很高兴。
Wǒ hěn gāo xìng .


ไม่มีอะไรวิเศษกว่านี้อีกแล้ว  Nothing could be more wonderful./ Nothing can beat this feeling.
没有什么比这更让人高兴的了!
Méi yǒu shén me bǐ zhè gèng ràng rén gāo xìng de le!มีความสุข เบิกบานใจ ร่าเริง(อารมณ์แบบมีความสุขโดยที่ไม่มีความกังวลใดๆ )  Happy 
开心
Kāi xīn


ไม่เลวทีเดียว ฉันมีความสุขมาก  Oh good, I feel high.
不错不错,我很开心。
Bú cuò bú cuò, wǒ hěn kāi xīn.


ฉันมีความสุขจริงๆ ที่คุณมาได้  I’m absolutely delighted that you can come.
你能来,我真的很开心。
Nǐ néng lái, wǒ zhēn de hěn kāi xīn.


ฉันไม่เคยมีความสุขแบบนี้มาก่อน I’ve never been this happy.
 我从来没有这么开心过。
Wǒ cóng lái méi yǒu zhè me kāi xīn guò.


วันนี้คุณดูมีความสุขจัง  you look happy today.
你今天看起来挺开心的。
Nǐ jīn tiān kàn qǐ lái tǐng kāi xīn de.


ความสุข (เป็นความรู้สึกมีความสุขหรือพึงพอใจ)Happy; Joyful 
快乐
Kuài lè

เรามีสัปดาห์ที่มีความสุขมากด้วยกัน  We spent a blissful week together .
我们一起度过了非常快乐的一周。
Wǒ men yì qǐ dù guò le fēi cháng kuài lè de yì zhōu.


ความสุข(จิตใจเป็นสุขรื่นรมย์ สบายใจไม่มีความกังวล)Happy 
愉快
Yú kuài


ความสุข Happiness  
幸福
Xìng fú


ฉันมีความสุขจัง  I am so happy.
我好幸福。
Wǒ hǎo xìng fú.


ฉันขอให้คุณมีความสุข I wish you happiness.
祝你幸福。
Zhù nǐ xìng fú.


พึงพอใจ Satisfaction
满意
Mǎn yì


ดีมากๆ ชั้นพอใจมากๆ Oh this makes me high.
很好很好,我很满意。
Hěn hǎo hěn hǎo, wǒ hěn mǎn yì.


เยี่ยม Great!
棒!
Bàng!


เยี่ยมมาก เจ๋ง Terrific!
棒极了!
Bàng jí le!


นี่มันเยี่ยมไปเลย ;นี่มันเจ๋งมากๆ This is fantastic!
这真的太棒了!
Zhè zhēn de tài bang le!


นี่มันช่างน่าอัศจรรย์จริง This is just amazing!
实在是棒到不得了!
Shí zài shì bàng dào bù dé liǎo!


เจ๋งจริงๆ! ช่างเป็นความรู้สึกดีอะไรอย่างนี้  What a great feeling.
真爽!多么棒的感觉!
Zhēn shuǎng! Duō me bàng de gǎn jué!


นี่มันช่างยอดเยี่ยมจริงๆ This is so wonderful! 
简直美妙!
Jiǎn zhí měi miào!
* 简直 Jiǎn zhí เป็นคำกริยาวิเศษณ์ ใช้เพื่อเน้นข้อความว่าเป็นเช่นนั้นจริง แท้จริงแล้ว
* 美妙 Měi miào  น่าชื่นชม สวยอย่างยอดเยี่ยม


ตื่นเต้น Exciting
激动
Jī dòng
激动一般指令你血压升高,心跳加快的事情,可以是好事,也可以是坏事。


ฉันตื่นเต้นมากจนพูดไม่ออก !  I’m too excited to say a word!
我激动得都说不出话来了
Wǒ jī dòng dé dōu shuō bù chū huà lái le!


ช่างน่าตื่นเต้นจริงๆ! How exciting!
多么令人激动!
Duō me lìng rén jī dòng!


ฉันตื่นเต้นมาก I’m thrilled.
我很激动。
Wǒ hěn jī dòng.ตื่นเต้น(ตื่นเต้นเพราะรอคอยมานาน)
Excited
兴奋
Xīng fèn
兴奋一般指令你感到高兴的事情。

ฉันตื่นเต้นมาก I’m very excited.
我很兴奋!
Wǒ hěn xīng fèn!


อารมณ์ดี  In good mood
心情好
Xīn qíng hǎo


ฉันอารมณ์ดีมาก  I’m in a good mood.
我的心情很好。
Wǒ de xīn qíng hěn hǎo.


ฉันภูมิใจในตัวเอง I’m proud of myself.
我为自己感到骄傲。
Wǒ wèi zì jǐ gǎn dào jiāo ào.

💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...