22 พฤษภาคม 2562

เรียนศัพท์จากข่าว กินหมูดิบ เสี่ยง ไข้หูดับ

รูปภาพจาก pixabay.com

泰国公共卫生部 
Tài guó gōng gòng wèi shēng bù 
กระทรวงสาธารณสุขในเมืองไทย 
Ministry of Public Health of Thailand

疾病控制中心
Jí bìng kòng zhì zhōng xīn 
ศูนย์ควบคุมโรค
Disease control Centre

吃生猪肉
Chī shēng zhū ròu 
การกินเนื้อหมูดิบ 
Eating Raw Meat

感染
Gǎn rǎn 
การติดเชื้อ 
Infection

猪链球菌
Zhū liàn qiú jùn 
ไข้หูดับ หรือ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส 
Streptococcus suis

疾病
bìng  
โรค 
Disease

患者
Huàn zhě 
ผู้ป่วย 
Patient

病例
Bìng  
ตัวอย่างของโรค 
Case (of illness)

症状
Zhèng zhuàng  
อาการ 
Symptom

高热
Gāo  
มีไข้สูง 
Intense heat

不舒服
Bú shū fu
อึดอัด ไม่สบาย 
Uncomfortable; Unwell

呕吐
Ǒu  
อาเจียน 
Vomit

重者
Zhòng zhě 
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 
Severe

脑膜炎
Nǎo mó yán 
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเยื่อหุ้มสมอง (และไขสันหลัง) 
Meningitis

精神沉郁
Jīng shén chén yù 
ซึมเศร้า 
Depressed spirit

嗜睡
Shì shuì 
อาการง่วงนอน 
Sleepiness

呼吸困难
Hū xī kùn nán 
หายใจลำบาก ;  หายใจไม่ออก 
Difficulty breathing

扁桃体
Biǎn táo tǐ 
ต่อมทอนซิล 
Tonsil

鼻腔
Bí qiāng 
โพรงจมูก  
Nasal cavity

呼吸道
Hū xī dào 
ทางเดินหายใจ
Respiratory tract

休克 
Xiū kè 
ช็อก Shock

昏迷
Hūn mí 
เป็นลม ;สลบไม่ได้สติ
Stupor ; Coma

永久性耳聋
Yǒng jiǔ xìng ěr lóng 
หูหนวกถาวร 
Permanent deafness

消毒
Xiāo dú 
การฆ่าเชื้อโรค
Disinfection

死亡
Sǐ wáng 
เสียชีวิต ; ตาย
Death

💦💦💦💦💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ