27 ธันวาคม 2561

พระภิกษุออกมาบิณฑบาต เราออกมาใส่บาตร

     ถ้าใครที่ชอบตื่นแต่เช้าและได้ออกไปข้างนอก  รับรองเลยค่ะว่า จะได้เห็นพระภิกษุออกมาบิณฑบาต และตามปกติแล้วเราชาวพุทธ ก็มักจะตื่นเช้าเพื่อไปใส่บาตรในทุกๆวันอยู่แล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันด้วยหน้าที่การงาน  จึงทำให้ไม่สามารถที่จะตื่นมาใส่บาตรได้แต่เช้าค่ะ แต่เมื่อถึงวันหยุด เชื่อแน่นอนเลยค่ะว่า “วัด” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นตัวเลือกในวันหยุด สำหรับบทความนี้เรามาเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการ “พระออกมาบิณฑบาตร เราออกมาใส่บาตร ” กันค่ะ


รูปภาพจาก pixabay.com
化缘
Huà yuán 
บิณฑบาตร
(化 Huà  มาจากคำว่า  教化 Jiào huà  ที่แปลว่า สั่งสอนกล่อมเกลา(จิตใจ) และ募化  huà  แปลว่า บิณฑบาต)
(缘 Yuán มาจากคำว่า 机缘  yuán แปลได้หลายความหมายค่ะ คือ โอกาสและโชคชะตา แต่ว่ากันตามภาษาของศาสนาพุทธ ก็คือ สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความเชื่อในรากฐานและเหตุของธรรมะ )


大乘佛教
Dà chéng fó jiào 
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน


小乘佛教
Xiǎo chéng fó jiào 
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือ นิกายหีนยาน


僧人
Sēng rén 
พระสงฆ์


托钵 / 钵盂
Tuō bō / Bō yú 
บาตรพระ 


每天清晨
Měi tiān qīng chén 
ทุกเช้า


รูปภาพจาก pixabay.com

赤脚
Chì jiǎo 
เท้าเปล่า


布施
shī 
ให้ทาน ทำบุญ


供养
Gòng yǎng
ถวาย


斋僧
Zhāi sēng  
ตักบาตร เลี้ยงพระ


斋饭
Zhāi fàn 
อาหารที่บิณฑบาตมาได้(ของพระ)


善男信女
Shàn nán xìn nǚ 
พุทธศานิกชน อุบาสกอุบาสิกา


一束花
Yī shù huā 
ช่อดอกไม้


花环
Huā huán 
พวงมาลัย


离苦得乐
Lí kǔ dé lè 
ออกจากความทุกข์แล้วได้รับความสุข


戒律 / 戒条
Jiè lǜ / Jiè tiáo 
ศีล ข้อบัญญัติทางด้านศาสนา


拒绝
jué 
ปฏิเสธ


挑选
Tiāo xuǎn
เลือกรูปภาพจาก pixabay.com

讲经
Jiǎng jīng  
เทศนา เทศน์


说法
Shuō fǎ 
แสดงธรรมเทศนา


双手合十
Shuāng shǒu hé shí 
พนมมือ


蹲着
Dūn zhe 
นั่งยองๆ


Guì 
คุกเข่า


一日两餐
Yī rì liǎng cān
วันละสองมื้อ


过午不食
Guò wǔ bù shí 
ไม่กินหลังจากเที่ยงไปแล้ว


忌讳
huì 
ข้อห้าม


培植
Péi zhí
ปลูกฝัง (บุคคล) ฝึกฝน(บุคคล)


酬谢
Chóu xiè 
ให้ค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงิน สิ่งของเพื่อแสดงความขอบคุณ


馈赠
Kuì zèng 
ให้ของขวัญ ส่งของขวัญ


祈求好运
qiú hǎo yùn  
อธิษฐานขอให้โชคดี


佛日
 
วันพระ

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...