25 ธันวาคม 2561

ทำงานในไร่นา นาเกลือ ฟาร์มรูปภาพจาก pixabay.com

农场主
Nóng chǎng zhǔ 
เจ้าของไร่นา  เจ้าของฟาร์ม 
Farmer

农民
Nóng mín 
ชาวไร่ ชาวนา 
Farmer

农田
Nóng tián   
ไร่นา 
Farmland

葡萄园
táo yuán 
ไร่องุ่น 
Vineyard

棉田
Mián tián 
ไร่ฝ้าย 
Cotton field /Cotton plantation

农场
Nóng chǎng 
ฟาร์ม 
Farm


盐场
Yán chǎng 
นาเกลือ 
Salt field / Saltfield

稻田
Dào tián  
นาข้าว
Rice field  

秧苗/ 稻秧
Yāng miáo /Dào yāng 
ต้นกล้าข้าว 
Rice seedlings

犁田
Lí tián  
ไถนา 
To plough the field

耙田
Bà tián
คราดนา 
Rake

水牛
Shuǐ niú 
ควาย
Buffalo

播种
zhòng 
การหว่านเมล็ด 
Sowing

播种者
Bō zhòng zhě 
คนหว่าน 
Sower

 插秧 
Chā yāng 
ดำนา 
Transplant rice seedlings

稻穗
Dào suì 
รวงข้าว 
Ear of rice

单季稻
Dān dào    
ข้าวนาปี 
In-season ricefield

双季稻
Shuāng jì dào  
ข้าวนาปรัง 
Off-season ricefield

碎米
Suì mǐ 
ปลายข้าว 
Broken rice

水稻
Shuǐ dào 
ข้าวเปลือก 
Paddy

玉米
 
ข้าวโพด 
Maize / corn

小麦
Xiǎo mài  
ข้าวสาลี 
Wheat

小米
Xiǎo  
ข้าวฟ่าง 
Millet / Sorghum

糯米
Nuò  
ข้าวเหนียว 
Sticky rice / Glutinous rice

肥料
Féi liào 
ปุ๋ย 
Fertilizer

化肥
Huà féi 
ปุ๋ยเคมี 
Chemical fertilizer

有机肥料农家肥料
Yǒu jī féi liào / Nóng jiā féi liào  
ปุ๋ยคอก  ปุ๋ยอินทรีย์ 
Organic fertilizer

粪肥
Fèn féi 
มูลสัตว์ 
Dung

收获季节
Shōu huò jì jié   
ฤดูเก็บเกี่ยว 
Harvest

镰刀
Lián dāo 
เคียวเกี่ยวข้าว 
Sickle

脱粒
Tuō  
การนวดข้าว 
Threshing

稻壳
Dào ké 
แกลบ 
Husk

稻草
Dào cǎo 
ฟางข้าว 
Straw

💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...