12 พฤศจิกายน 2561

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อประเทศ 国家名称รูปภาพจาก pixabay.com泰国
Tài guó
ประเทศไทย


中国
Zhōng guó
ประเทศจีน


日本
Rì běn
ประเทศญี่ปุ่น


新加坡
Xīn jiā pō
ประเทศสิงคโปร์


马来西亚
Mǎ lái xī yà
ประเทศมาเลเซีย


老挝
Lǎo wō
ประเทศลาว


越南
Yuè nán
ประเทศเวียดนาม


缅甸
Miǎn diàn
ประเทศพม่า


台湾
Tái wān
ประเทศไต้หวัน


埃及
Āi jí
ประเทศอียิปต์


奥地利
Ào dì lì
ประเทศออสเตรีย


巴西
Bā xī
ประเทศบราซิล


澳大利亚
Ào dà lì yà
ประเทศออสเตรเลีย


加拿大
Jiā ná dà
ประเทศแคนาดา


美国
Měi guó
ประเทศสหรัฐอเมริกา


韩国
Hán guó
ประเทศเกาหลีใต้


德国
Dé guó
ประเทศเยอรมัน


法国
Fǎ guó
ประเทศฝรั่งเศส


意大利
Yì dà lì
ประเทศอิตาลี


西班牙
Xī bān yá
ประเทศสเปน


印度
Yìn dù
ประเทศอินเดีย


智利
Zhì lì
ประเทศชิลี


文莱
Wén lái
ประเทศบรูไน


丹麦
Dān mài
ประเทศเดนมาร์ก


香港
Xiāng gǎng
ฮ่องกง科威特
Kē wēi tè 
ประเทศคูเวต


挪威
Nuó wēi
ประเทศนอร์เวย์


纽西兰
Niǔ xī lán
ประเทศนิวซีแลนด์


菲律宾
Fēilǜbīn
ประเทศฟิลิปปินส์


俄罗斯
È luó sī
ประเทศรัสเซีย


沙特阿拉伯
Shā tè ā lā bó
ประเทศซาอุดีอาระเบีย


瑞典克
Ruì diǎn kè
ประเทศสวีเดน


土耳其
Tǔ ěr qí
ประเทศตุรกี💦💦💦💦💦💦💦💦💦
1 ความคิดเห็น:

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...