16 พฤศจิกายน 2561

ส่วนต่างๆของรถยนต์ 汽车构造

รูปภาพจาก pixabay.com

汽车构造 Qì chē gòu zào โครงสร้างของรถยนต์

车身  Chē shēn  บอดี้รถ

方向盘 Fāng xiàng pán พวงมาลัย

喇叭  แตร  ** 按喇叭 Àn lǎ bā บีบแตร

汽车座椅  chē zuò yǐ ที่นั่ง (ในรถยนต์)

前排座椅 Qián pái zuò yǐ  ที่นั่งด้านหน้า เบาะนั่งด้านหน้า

驾驶座椅  Jià shǐ zuò yǐ เบาะคนขับ ที่นั่งคนขับ

副驾驶座椅 Fù jià shǐ zuò yǐ เบาะข้างคนขับ ที่นั่งข้างคนขับ后排座椅 Hòu pái zuò yǐ  เบาะนั่งด้านหลัง เบาะนั่งตอนหลัง  ที่นั่งด้านหลัง

挡位系统  Dǎng   wèi xì tǒng ระบบเกียร์

自动挡  Zì dòng dǎng เกียร์ออโต้

手动挡 Shǒu dòng dǎng เกียร์ธรรมดา

加速器 Jiā คันเร่ง

安全带 Ān quán dài เข็มขัดนิรภัย

刹车 Shā chē เบรค

保险杆  Bǎo xiǎn gān กันชน

车门手把 Chē mén shǒu bǎ มือจับบานประตู 

后视镜 Hòu shì jìng  กระจกมองหลัง กระจกส่องมองข้างหลัง  

汽车前引擎 Qì chē qián yǐn qíng ฝากระโปรงรถ

汽车后尾箱 Qì chē  hòu Wěi  xiāng ฝาท้าย

雨刮系统 Yǔ guā xì tǒng  ระบบปัดน้ำฝน

雨刮喷嘴 Yǔ guā pēn zuǐ  หัวฉีดปัดน้ำฝน

雨刮片 Yǔ guā piàn ใบปัดน้ำฝน

应急灯 Yìng jí dēng ไฟฉุกเฉิน

雾灯 Wù dēng ไฟตัดหมอก

刹车灯 Shā chē dēng ไฟเบรค

倒车灯 Dào chē dēng ไฟถอย

刹车片 / 刹车皮   Shā chē piàn / Shā chē pí ผ้าเบรค

刹车盘 Shā chē pán จานเบรค

汽车手刹 / 手刹 Qì chē shǒu shā   / Shǒu shā คันเบรกมือ 

电瓶   Diàn píng แบตเตอร์รี่

火花塞    Huǒ huā sāi หัวเทียน

汽车油箱 Qì chē yóu xiāng  ถังน้ำมัน ถังเชื้อเพลิง 

轮胎 Lún tāi  ยางรถยนต์ ** 轮胎老化 Lún tāi lǎo huà  ยางหมดสภาพ 


💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

  อาหารเช้ากินอะไรดี What's for breakfast?  早餐吃什么? Zǎo cān chī shén me? 👇👇👇 มื้อเที่ยงกินอะไรดี ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว What’...