17 พฤศจิกายน 2561

คำศัพท์ภาษาจีน ภัยพิบัติต่างๆรูปภาพจาก pixabay.com

灾害 Zāi hài  ภัย ภัยพิบัติ
灾难 Zāi nàn ภัยพิบัติ
台风 Tái fēng  พายุไต้ฝุ่น ไต้ฝุ่น
龙卷风  Lóng juǎn fēng พายุทอร์นาโด
暴风雨 Bào fēng yǔ พายุลมฝน
雷暴Léi bào พายุฝนฟ้าคะนอง
沙尘暴Shā chén bào พายุในทะเลทราย
暴风雪   Bào fēng xuě            พายุหิมะ
飓风 Jù fēng  พายุเฮอริเคน
季风      Jì fēng มรสุม
季候风   Jì hòu fēng  มรสุม
气旋 Qì xuán   พายุไซโคลน
热带低气压  Rè dài dī qì yā    ดีเปรสชั่นเขตร้อน
天灾Tiān zāi ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
旱灾Hàn zāi ภัยแล้ง
地震Dì zhèn  แผ่นดินไหว
洪水 Hóng shuǐ น้ำท่วม
水灾Shuǐ zāi อุทกภัย
火山 Huǒ shān ภูเขาไฟ
海啸Hǎi xiào สึนามิ
风灾Fēng zāi วาตภัย
陨石Yǔn shí  ลูกอุกกาบาต

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...