15 พฤศจิกายน 2561

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ โทรศัพท์ ความเร็วเน็ตรูปภาพจาก pixabay.com

移动运营商  dòng yùn yíng shāng  ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่  Mobile operator

手机 Shǒu  โทรศัพท์ 

智能手机 Zhì néng shǒu  สมาร์ทโฟน

电话卡 Diàn huà  บัตรโทรศัพท์

手机充值卡 / 充值卡 Shǒu jī chōng zhí kǎ / Chōng zhí kǎ  บัตรเติมเงิน

充值 Chōng zhí เติมเงิน

SIM卡  SIM kǎ  ซิมการ์ด

随身wifi Suí shēn ไวไฟ (wifi)  แบบพกพา

日套餐 Rì tào cān   แพ็คเกจรายวัน

周套餐  Zhōu tào cān แพ็คเกจรายสัปดาห์

月套餐  Yuè tào cān แพ็คเกจรายเดือน

上网套餐  Shàng wǎng tào cān แพ็คเกจอินเตอร์เน็ต

短信套餐 Duǎn xìn tào cān  แพ็กเกจ SMS

短信 Duǎn xìn SMS

彩信  Cǎi xìn MMS

充电  Chōng diàn  ชาร์จแบต(มือถือ)

打开手机   kāi shǒu  เปิดเครื่อง(มือถือ)

关闭手机 / 关掉手机  Guān bì shǒu jī/ Guān diào shǒu  ปิดเครื่อง(มือถือ)

启动手机   dòng shǒu  รีสตาร์ทมือถือ

注册 / 登记  Zhù cè/  Dēng jì  ลงทะเบียน จดทะเบียน

发短信  Fā duǎn xìn  ส่งSMS

查询金额/ 查询话费金额  Chá xún jīn é / Chá xún huà fèi jīn é  ตรวจสอบยอดเงิน เช็คยอดเงิน

重新输入密码 Chóng xīn shū rù mì mǎ ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง

国家号码 / 国家代码 Guó jiā hào mǎ  /Guó jiā dài mǎ  รหัสประเทศ 

**รหัสประเทศไทย คือ 66 
** รหัสประเทศจีน คือ 86

地区号码  Dì qū hào mǎ รหัสพื้นที่

手机网络制式 Shǒu jī wǎng luò zhì shì ระบบเครือข่ายไร้สาย  ความเร็วของอินเตอร์เน็ต

3G制式  3G zhì shì ระบบ 3G

4G制式  4G zhì shì ระบบ 4G

网速  Wǎng sù  ความเร็วเน็ต

网速快  Wǎng sù kuài ความเร็วเน็ตเร็ว

网速慢  Wǎng sù màn ความเร็วเน็ตช้า

 拨打国内电话   Bō dǎ guó nèi diàn huà โทรภายในประเทศ

拨打国际长途 Bō dǎ guó jì cháng tú  โทรทางไกลระหว่างประเทศ

💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...