12 พฤศจิกายน 2561

คำศัพท์ภาษาจีน ทิศทางและตำแหน่ง 方向与位置

รูปภาพจาก pixabay.com


方向
Fāng xiàng
ทิศทาง 位置
Wèi zhi  
ตำแหน่ง 北方
Běi fāng         
ทิศเหนือ 南方
Nán fāng       
ทิศใต้ 西方
Xī fāng     
ทิศตะวันตก  东方
Dōng fāng     
ทิศตะวันออก 东北方
Dōng běi fāng 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 


西北方
Xī běi fāng 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  东南方
Dōng nán fāng 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 西南方
Xī nán fāng 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 左边 
Zuǒ biān
ด้านซ้าย 右边      
Yòu biān
ด้านขวา 旁边      
Páng biān
ด้านข้าง 前面      
Qián miàn
ด้านหน้า ข้างหน้า 后面       
Hòu miàn
ด้านหลัง ข้างหลัง 对面       
Duì miàn         
ด้านตรงข้าม 街对面
Jiē duì miàn
อยู่ตรงข้ามถนน前边       
Qián biān
ข้างหน้า 后边       
Hòu bian         
ข้างหลัง外边       
Wài biān         
ข้างนอก

中间       
Zhōng jiān
ตรงกลาง


里边       
Lǐ biān             
ข้างใน上边       
Shàng biān
ข้างบน下边       
Xià biān
ข้างล่าง这边       
Zhè biān                     
ด้านนี้

那边       
Nà biān                       
ด้านนั้น直行     
Zhí xíng            
ตรงไป上去       
Shàng qù
ขึ้นไป下去       
 Xià qù            
ลงไป进去       
Jìn qù             
เข้าไป


出去       
Chū qù
ออกไป上来       
Shàng lái        
ขึ้นมา下来  
Xià lái 
ลงมา在拐角处
Zài guǎi jiǎo chù
อยู่ตรงหัวมุม紧邻
Jǐn lín
ถัดไปจากJìn
อยู่ใกล้ ใกล้


💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...