12 พฤศจิกายน 2561

คำศัพท์ภาษาจีน ทิศทางและตำแหน่ง 方向与位置

รูปภาพจาก pixabay.com

方向
Fāng xiàng
ทิศทาง 


位置
Wèi zhi  
ตำแหน่ง 

北方
Běi fāng         
ทิศเหนือ 

南方
Nán fāng       
ทิศใต้ 

西方
Xī fāng     
ทิศตะวันตก  

东方
Dōng fāng     
ทิศตะวันออก 

东北方
Dōng běi fāng 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
西北方
Xī běi fāng 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

东南方
Dōng nán fāng 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

西南方
Xī nán fāng 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

左边 
Zuǒ biān
ด้านซ้าย 

右边      
Yòu biān
ด้านขวา 

旁边      
Páng biān
ด้านข้าง 

前面      
Qián miàn
ด้านหน้า ข้างหน้า 

后面       
Hòu miàn
ด้านหลัง ข้างหลัง 

对面       
Duì miàn         
ด้านตรงข้าม 


街对面
Jiē duì miàn
อยู่ตรงข้ามถนน


前边       
Qián biān
ข้างหน้า 

后边       
Hòu bian         
ข้างหลัง

外边       
Wài biān         
ข้างนอก

中间       
Zhōng jiān
ตรงกลาง

里边       
Lǐ biān             
ข้างใน

上边       
Shàng biān
ข้างบน

下边       
Xià biān
ข้างล่าง

这边       
Zhè biān                     
ด้านนี้

那边       
Nà biān                       
ด้านนั้น

直行     
Zhí xíng            
ตรงไป

上去       
Shàng qù
ขึ้นไป

下去       
 Xià qù            
ลงไป

进去       
Jìn qù             
เข้าไป

出去       
Chū qù
ออกไป

上来       
Shàng lái        
ขึ้นมา

下来  
Xià lái 
ลงมา


在拐角处
Zài guǎi jiǎo chù
อยู่ตรงหัวมุม紧邻
Jǐn lín
ถัดไปจาก


Jìn
อยู่ใกล้ ใกล้


💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ