24 พฤศจิกายน 2562

คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายๆ 12


花粉 Huāfěn  ละอองเกสร

白跑一场  Bái pǎo yì chǎng ไปเก้อ

放鸽子 Fàng gēzi เบี้ยวนัด ผิดสัญญา

绊手绊脚 Bàn shǒu bàn jiǎo เกะกะไม้เกะกะมือ

不要妨碍走路 Búyào fáng ài zǒulù อย่ายืนเกะกะทางเดิน

不顺眼 Búshùnyǎn รกหูรกตา มองแล้วไม่สบายตา

老朋友 Lǎo péngyǒu  เพื่อนเก่า

前妻 Qiánqī  เมียเก่า

老手 Lǎoshǒu  มือรุ่นเก๋ากึ๊ก

依赖别人 Yīlài biérén  เกาะคนอื่น พึ่งพาคนอื่น

解决困难 Jiějué kùnnán แก้อุปสรรค แก้ปัญหา

解决矛盾 Jiějué máodùn  แก้ไขข้อขัดแย้ง

故意为难  Gùyì wéinán  เจตนากลั่นแกล้ง

装蒜 Zhuāngsuàn   แกล้งไก๋ ทำไก๋

假装同意 Jiǎzhuāng tóngyì   แกล้งทำเป็นเห็นด้วย

装作睡着 Zhuāng zuò shuìzháo   แกล้งทำเป็นนอนหลับ

出丑 / 出洋相  Chūchǒu/ Chūyángxiàng   ปล่อยไก่

一时想不起 Yìshí xiǎng bù qǐ  นึกไม่ออกชั่วขณะหนึ่ง

不忘自己一生之苦 Bú wàng zìjǐ yīshēng zhī kǔ   ไม่ลืมความขมขื่นในชีวิตของตน

点名 Diǎnmíng  1.เรียกชื่อ(เพื่อตรวจสอบ จำนวนคน) ;ขานชื่อ 2.ระบุชื่อ

大便不通 Dàbiàn bùtōng  ขี้ไม่ออก

强迫 Qiǎngpò  บีบบังคับฝืนใจคนอื่น

勉强 Miǎnqiáng  ฝืนใจทำ ไม่สมัครใจทำ

无可置疑 Wú kě zhìyí ไม่มีอะไรที่น่าคลางแคลงใจแต่ประการใด ไม่มีอะไรให้ต้องสงสัย

合身 Héshēn  เสื้อผ้าเหมาะกับตัว

迷恋 Míliàn  คลั่งไคล้ หลง

象夫 Xiàng fū  ควาญช้าง

鼻塞 Bí sāi คัดจมูก  

吞不下吐不出 Tūn búxià tǔ bu chū  กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

口才 Kǒucái  คารม

腥臭 Xīngchòu  เหม็นคาว

一句话也不说 Yījù huà yě bù shuō  ไม่พูดแม้แต่คำเดียว

吃一口饭 Chī yìkǒu fàn  กินข้าวคำหนึ่ง

想得周到   Xiǎng dé zhōudào  คิดรอบคอบ

熟悉的声音 Shúxī de shēngyīn  เสียงที่คุ้นเคย

面熟 Miànshú  คุ้นหน้า

对手 Duìshǒu  คู่ต่อสู้ คู่แข่ง

运气不好 Yùnqì bù hǎo  เคราะห์ไม่ดี โชคไม่ดี

互相尊重 Hùxiāng zūnzhòng   เคารพซึ่งกันและกัน

打拍子 Dǎ pāizi เคาะจังหวะ

仇恨 Chóuhèn  อาฆาตแค้น เกลียดชัง

报仇 Bàochóu  แก้แค้น

毫不在意 Háo bú zàiyì ไม่แคร์แม้แต่น้อย


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...