5 พฤศจิกายน 2562

ประโยคภาษาจีน กิน กิน กิน 吃吃吃!!!

รูปภาพจาก pixabay.com


ปกติอยู่บ้านเธอกินอะไร
What do you usually eat at home?
你通常在家吃什么?
Nǐ tōngcháng zàijiā chī shénme?


ปกติเวลาอยู่บ้านคนเดียว คุณชอบทานอะไร
What do you like to eat when you are alone at home?
 一般在家里一个人的时候,你们喜欢吃什么呢?
Yìbān zài jiālǐ yígè rén de shíhòu, nǐmen xǐhuān chī shénme ne?


คุณชอบอาหารแบบไหน
What kind of food do you like?
 你喜欢什么菜?
Nǐ xǐhuān shénme cài?


คุณชอบอาหารแบบไหนจีนหรืออเมริกัน
What kind of food do you like, Chinese or American? 
你喜欢吃什么菜,中式的还是美式的?
Nǐ xǐhuān chī shénme cài, zhōngshì de háishì měishì de?


ฉันชอบอาหารจีนมากที่สุด
I like Chinese food the best.
我最喜欢中国菜。
Wǒ zuì xǐhuān zhōngguó cài.


ฉันกินอาหารได้ทุกประเภท
I eat any kind of food.
什么菜都能吃。
Shénme cài dōu néng chī.


ฉันกินได้หมด ,ไม่เลือกกิน
I’m not particular about food.
我对食物不挑剔。
Wǒ duì shíwù bù tiāotì.


ฉันเริ่มชินกับอาหารที่นี่แล้ว
I’m getting used to the food here.
我已经习惯吃这里的食物了。
Wǒ yǐjīng xíguàn chī zhèlǐ de shíwùle.


ฉันกินได้ทุกอย่างยกเว้นเนื้อวัว
I eat anything except beef.
除了牛肉我什么都能吃。
Chúle niúròu wǒ shénme dōu néng chī.


คุณว่าอาหารไทยเป็นยังไงบ้าง
How do you like Thai food?
你喜欢泰国菜吗?
Nǐ xǐhuān tàiguó cài ma?


คุณลองกินส้มตำหรือยัง
Have you tried Somtum?
你尝过青木瓜沙拉吗?
Nǐ chángguò qīng mùguā shālā ma?


คุณชอบกินของหวานใช่ไหม
You have a sweet tooth, don’t you?
你爱吃甜食,是吗?
Nǐ ài chī tiánshí, shì ma?


ฉันชอบทั้งของหวานและอาหารรสจัด
I like both sweet and strong-flavored food.
我喜欢甜食和浓厚的食物。
Wǒ xǐhuān tiánshí hé nónghòu de shíwù.


คุณเป็นมังสวิรัติหรือเปล่า
Are you a vegetarian?
你是素食主义者吗?
Nǐ shì sùshí zhǔyì zhě ma?


อร่อยไหม
Is it good?
好吃吗?
Hào chī ma?


ฉันไม่ค่อยชอบรสชาติแบบนี้นะ
Sorry, but I don’t really like it.
对不起,但我不太喜欢这样的味道。
Duìbùqǐ, dàn wǒ bù tài xǐhuān zhèyàng de wèidào.


อร่อยจัง
This is delicious!
好吃!
Hào chī!


ฉันคิดว่าอาหารนี้อร่อยมาก
I thought the food was very tasty. 
我觉得这食物很可口。
Wǒ juédé zhè shíwù hěn kěkǒu.


นี่เป็นอาหารที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยกินมา
It was absolutely the worst food I have ever had.
这绝对是我吃过的最糟糕的食物。
Zhè juéduì shì wǒ chīguò de zuì zāogāo de shíwù.


ฉันคิดว่าอาหารที่นี่ไม่ดีต่อความอยากอาหารของฉัน
I don't think the food here agrees with me. 
我觉得这里的食物不对我的胃口。
Wǒ juédé zhèlǐ de shíwù búduì wǒ de wèikǒu.


รสชาติแย่จัง
This tastes awful.
这味道糟透了。
Zhè wèidào zāo tòule.


เค็มไป
This is too salty.
这太咸了。
Zhè tài xiánle.


หวานไป
This is too sweet.
这太甜了。
Zhè tài tiánle.


ชานี้หวานเกินไป
This tea is too sweet. 
这茶太甜了。
Zhè chá tài tiánle.


เผ็ดไป
This is too spicy.
 这太辣了。
Zhè tài làle.

💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน กิน กิน กิน吃吃吃!!!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...