11 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


จะต้องหาวิธีหยุดสถานการณ์นี้เอาไว้ให้ได้ I have to find a way to end this date quickly.

要想个办法快点结束这场约会。

Yào xiǎng gè bàn fǎ kuài diǎn jié shù zhè chǎng yuē huì.

 

อย่าคิดจะผลักไสฉันซะให้ยาก You’re not going to get rid of me.

别想打发我。

Bié xiǎng dǎ fā wǒ.

 

ฉันเต็มใจช่วยคุณ I’m willing to help you.

我帮你我心甘情愿。

Wǒ bāng nǐ wǒ xīn gān qíng yuàn.

 

ก็ถือว่าคุณไม่ได้เสียแรงเปล่า You efforts have not been in vain.

也算你没有白忙活。

Yě suàn nǐ méi yǒu bái máng huó.

 

คุณรู้จักเขาดีนี่ ไม่มีอะไรที่เขารับมือไม่ได้หรอก You know him. There’s nothing he can’t handle.

他那个人你了解,没有什么应付不来的。

Tā nà gè rén nǐ liǎo jiě, méi yǒu shén me yìng fù bù lái de.

 

เขามีวิธีจัดการกับพวกเด็กๆเหล่านั้นอยู่แล้ว รับมือได้น่า  He has his own way of managing those kids, and it’s very effective.

他对管理那帮小朋友 很有一套。镇得住。

Tā duì guǎn lǐ nà bāng xiǎo péng yǒu hěn yǒu yí tào. Zhèn dé zhù.

*镇得住 Zhèn dé zhù รับมือไหว💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...