ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


การตัดสินใจครั้งนี้ฉันยอมรับด้วยใจ 

So I can accept their decision.

这个决定我心服口服。

Zhè ge jué dìng wǒ xīn fú kǒu fú.

 

คุณพูดสิเขา วันๆเอาแต่ทำหน้าบึ้ง เหมือนกับใครติดเงินเขายังงั้นแหละ 

Look at him, he’s always so serious, like someone owes him money.

你说说他天天板着一张脸就跟谁欠他钱似的。

Nǐ shuō shuō tā tiān tiān bǎn zhe yì zhāng liǎn jiù gēn shéi qiàn tā qián shì de.

 

ขืนคุณลำเอียงแบบนี้อีก คนอื่นจะร้องเรียนเอาได้นะ  

If you continue to show your preferences, people will complain.

再这样偏心的话。别人会投诉啊。

Zài zhè yàng piān xīn de huà. Bié rén huì tóu sù a.

 

ฉันใส่ใจนายเป็นการส่วนตัว 

I'm just selfish with you.

我就是对你有私心。

Wǒ jiù shì duì nǐ yǒu sī xīn.

 

คุณก็รู้คนอย่างเขา ภายนอกดูเหมือนไม่สนใจอะไร แต่ข้างในอ่อนไหวจะตาย 

You know how he is. He seems so carefree on the outside, but he’s fragile on the inside.

你知道他那个人。外表大大咧咧的,内心可脆弱了。

Nǐ zhī dào tā nà gè rén. Wài biǎo dà da liē liē de, nèi xīn kě cuì ruò le.

*大大咧咧 

Dà da liē liē  

เรื่อยเฉื่อย; 

ไม่ยี่หระ; 

ไม่สนใจใยดี 

 


พูดเรื่องเงินมันทำลายมิตรภาพนะ 

Thinking I’d charge you money hurts.

提钱多伤感情呀。

Tí qián duō shāng gǎn qíng ya.💕💕💕💕
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节