ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ดูท่าแล้วเขาคงจะสนุกกันมาก 

Look like she’s having a good time.

看来是玩嗨了。

Kàn lái shì wán hāi le.ในเมื่อโอกาสดีๆแบบนี้คุณไม่คิดที่จะรักษามันไว้ 

Since you don’t cherish such a good opportunity.

既然这么好的机会你不珍惜。

Jì rán zhè me hǎo de jī huì nǐ bù zhēn xī.งั้นก็อย่าโทษที่ฉัน 

Don’t blame me.

那就别怪我。

Nà jiù bié guài wǒ.ออกโรงเอง 

For acting in person.

亲自出马。

Qīn zì chū mǎ.เชื่อไหมว่าฉันน่ะจะชกคุณเลย 

Watch my fist!

你信不信我揍你。

Nǐ xìn bú xìn wǒ zòu nǐ.ไม่ว่ายังไงพวกเราควรจะรู้จักกันไว้ 

That’s why we should have more contact with each other.

要不怎么说大伙得多多接触呢。

Yào bù zěn me shuō dà huǒ děi duō duō jiē chù ne.ครั้งแรกก็อาจจะรู้สึกแปลกหน้า ครั้งที่สองนั้นก็จะ

สนิทกันเอง

First time strangers, second time friends.

一回生,二回熟。

Yī huí shēng, èr huí shóu.ฉันเดินเองได้ตรงน่า 

I can walk in a straight line.

我自己走直线。

Wǒ zì jǐ zǒu zhí xiàn.เขาสูงเกินมาตรฐานไปนะ 

He is way too perfect.

他超规格了。

Tā chāo guī gé le.พวกเราเอื้อมไม่ถึงหรอก 

It’s too high for us to meet.

我们高攀不起。

Wǒ men gāo pān bù qǐ.


💗💗💗


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节