ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นี่คุณเห็นฉันเป็นเอทีเอ็มไปแล้วจริงๆเหรอ 

Do you think I’m an ATM?

你真拿我当提款机了?

Nǐ zhēn ná wǒ dāng tí kuǎn jī le?

 


ตอนนี้มานับเป็นพี่เป็นน้องกับฉันแล้วเหรอ  

Now call me brother?

现在跟我称兄道弟了?        

Xiàn zài gēn wǒ chēng xiōng dào dì le?

 


คุณพูดให้จบทีเดียวได้ไหม 

Can you make it quick?

你能一次性把话说完吗?

Nǐ néng yí cì xìng bǎ huà shuō wán ma?

 


เอาเป็นว่า เขาจัดการเรื่องความรักไม่ค่อยเป็น  

Anyways, he’s really bad at relationships.

总之呢,他不太会处理感情事。

Zǒng zhī ne, tā bú tài huì chǔ lǐ gǎn qíng shì.

 


เอ๊ะทำไมคุณคิดจะหน้าบึ้งก็หน้าบึ้งอ่ะ 

Hey, how could you turn on someone like that?

你怎么说翻脸就翻脸啊?

Nǐ zěn me shuō fān liǎn jiù fān liǎn a?

 


คุณอย่าไปฟังเขาซี้ซั้วพูด 

Don’t listen to his nonsense.

你少听他瞎扯。

Nǐ shǎo tīng tā xiā chě.

 


ยัยตัวยุ่ง อย่าวุ่นวายได้ไหม 

Little girl, can you not cause a scene?

小祖宗,能不能别捣乱?

Xiǎo zǔ zōng, néng bù néng bié dǎo luàn?


คุณอย่าเอาแต่ยิ้มสิ คุณพูดอะไรหน่อยสิ  

Don’t just smile. Say something!

你别光笑,你倒是说话呀!

Nǐ bié guāng xiào, nǐ dǎo shì shuō huà ya!

 

พี่ชาย คุณน่ะตกอับจนถึงขั้นกินของพวกนั้นแล้ว คุณก็อย่าเลยนะ 

Dude, if you only have enough money to buy snack like that, save your money.

大哥,你都沦落了。到吃那些东西了,你就别来了。

Dà gē, nǐ dōu lún luò le. Dào chī nà xiē dōng xī le, nǐ jiù bié lái le.

 

ลูกผู้ชายปกติมีแต่งกกับตัวเอง ไม่งกกับเพื่อนโอเคไหม  

Listen, a real man doesn’t spend money on himself, he treats his friends, okay?

爷们通常都是省自己,不省朋友,好吗?

Yé men tōng cháng dōu shì shěng zì jǐ, bù shěng péng yǒu, hǎo ma?

 

พวกผู้ชายมักชอบทำเรื่องให้สุดๆแบบนั้นใช่ไหม  

Do you guys really like to burn your bridges when you leave?

是不是你们男的 都喜欢把事情那么绝?

Shì bú shì nǐ men nán de dōu xǐ huān bǎ shì qíng nà me jué?

 

แต่ถ้าคุณมีเงินเหลือล่ะก็คืนเงินให้ฉันนิดหนึ่งได้เปล่า  

But if you have extra cash, can you pay me back?

但是,你有闲钱的话,能不能还我一点呢?

Dàn shì, nǐ yǒu xián qián de huà, néng bù néng huán wǒ yì diǎn ne?

 

คุณให้ฉันยืมเงินอีกหน่อยได้ไหม 

Could you lend me some more money?

你能不能再借我一点钱?

Nǐ néng bù néng zài jiè wǒ yì diǎn qián?


💚💚💚💚
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节