ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เด็กเป็นผู้บริสุทธิ์ 

The kid is innocent.

孩子是无辜的。

Hái zi shì wú gū de.

 


คุณมีปมในใจอยู่ใช่ไหม 

You’re still upset about that?

你内心纠结吧。

Nǐ nèi xīn jiū jié ba.

 


ฉันไม่ได้สงสัยฐานะของเธอ 

I have no doubt about her identity.

我没有怀疑她的身份。

Wǒ méi yǒu huái yí tā de shēn fèn.

 

ตรวจดีเอ็นเอแล้วหรือยัง 

Did he check the DNA?

验了脱氧核糖核酸了吗?

Yàn le tuō yǎng hé táng hé suān le ma?

*脱氧核糖核酸 

Tuō yǎng hé táng hé suān 

DNA

 


ฉันเองก็คิดไม่ถึง ทำไมเรื่องแบบนี้ ถึงมาตกอยู่ที่ฉัน 

I never expected this. Why did this have to happen to me?

我也没料到。为什么这种事情会摊在我的头上?

Wǒ yě méi liào dào. Wèi shén me zhè zhǒng shì qíng huì tān zài wǒ de tóu shàng?

 


ยุคทองเธอเข้าใจหรือเปล่า 

You know what “golden years” means?

黄金年龄你懂不懂?

Huáng jīn nián líng nǐ dǒng bù dǒng?

 

ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาสำนึกผิด 

Now is not the time to feel guilty.

现在不是你内疚的时候。

Xiàn zài bú shì nǐ nèi jiù de shí hòu.

 


ฉันกับคุณได้ทะเลาะกันวันละสิบรอบแน่ 

We would fight every single day.

我一天能和你吵十回。

Wǒ yì tiān néng hé nǐ chǎo shí huí.

 


คุณนึกว่าฉันอยากได้คุณเหรอ 

You think I was willing to do that?

你以为我瞧得上你啊?

Nǐ yǐ wéi wǒ qiáo dé shàng nǐ a?

 


ตอนนั้นฉันคิดง่ายเกินไป 

I was too naive.

我当初想得太简单了。

Wǒ dāng chū xiǎng dé tài jiǎn dān le.

 


นี่คุณให้ รางวัลคนมีความดีความชอบกันแบบนี้เหรอ 

How can you say that to me?

你就这么犒劳功臣的吗?

Nǐ jiù zhè me kào láo gōng chén de ma?

*犒劳 

Kào láo 

ให้รางวัล


*功臣 

Gōng chén 

ผู้ทำความดีความชอบ

 

งั้นเธออยากได้รางวัลยังไงล่ะ 

Then what do you want?

那你希望怎么犒劳呢?

Nà nǐ xī wàng zěn me kào láo ne?

 


🍄🍄🍄🍄
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节