ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ปัญหาหัวใจ 

Emotional issues.

感情问题。

Gǎn qíng wèn tí.

 


หน้าตาแบบนี้ยังมีปัญหาหัวใจ 

Looking like this you have emotional issues?

长成这样还有感情问题?

Zhǎng chéng zhè yàng hái yǒu gǎn qíng wèn tí?

 


คุณมีปัญหาหัวใจตั้งแต่เมื่อไหร่ 

Since when do you have emotional issues?

你什么时候有感情问题了?

Nǐ shén me shí hòu yǒu gǎn qíng wèn tí le?

 


ฉันคิดว่าเขาน่าจะกลัวฟังผู้ใหญ่คุยกันแล้วเบื่อ 

I think he would get bored hearing us old people prattle on.

我估计是怕听我们大人说话闷得慌。

Wǒ gū jì shì pà tīng wǒ men dà rén shuō huà mèn de huāng.


 

คนอย่างฉันนี่ไม่เคยย้อนมองดูตัวเองเลย 

You know I never reflect on myself.

我这个人从来不懂得检讨自己。

Wǒ zhè ge rén cóng lái bù dǒng dé jiǎn tǎo zì jǐ.

 


คิดว่าผ่านไปแล้วก็ผ่านไป 

I always thought what’s over is over.

以为过去了就过去了。

Yǐ wéi guò qù le jiù guò qù le.

 


💖💖💖💖โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节