ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณไม่กลัวพวกเขาตกรอบเหรอ 

Aren’t you worried about them losing?

你不怕他们掉链子?

Nǐ bú pà tā men diào liàn zi?

 


ท่าทางพึลึก 

You’re too big for your britches.

看把你狂的。

Kàn bǎ nǐ kuáng de.

 


ก็แค่เป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอ ต้องถึงขนาดสูญเสียอิสรภาพกันเลย 

You’re her boyfriend, but you can’t control her.

不就谈个恋爱吗?人家就失去人身自由了。

Bú jiù tán gè liàn ài ma? Rén jiā jiù shī qù rén shēn zì yóu le.

 


เรื่องนี้ส่งผลต่อการเรียนของเธอ 

It does great harm to her study.

这件事非常耽误学业。

Zhè jiàn shì fēi cháng dān wù xué yè.

 


ถ้าคุณไม่สนใจงั้นฉันจีบหล่ะนะ 

If you don’t love her, I’ll chase her.

你要没这意思那我追了。

Nǐ yào méi zhè yì si nà wǒ zhuī le.

 


ทำเหมือนมาสอดแนมศัตรู ดีไหม 

Just spy on the enemy, okay?

就当窥探敌情,行吗?

Jiù dāng kuī tàn dí qíng, xíng ma?

 💢💢💢💢
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节