ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่ามารุ่มร่ามกับฉันนะ 

Keep your hands off me.

别跟我动手动脚的。

Bié gēn wǒ dòng shǒu dòng jiǎo de.

 

คนที่ชอบรุ่มร่ามดูเหมือนจะไม่ใช่ฉันนะ 

It seems it’s not me who likes to do things.

喜欢动手动脚的好像不是我吧。

Xǐ huān dòng shǒu dòng jiǎo de hǎo xiàng bú shì wǒ ba.

 

ที่จริงแล้วคุณชอบที่จะเห็นฉันขายหน้าใช่ไหม 

Actually you’re enjoying making me look like a fool.

其实更享受看我出丑吧。

Qí shí gèng xiǎng shòu kàn wǒ chū chǒu ba.

 


คิดไม่ถึงว่าคุณจะมีอคติกับฉันขนาดนี้ 

I didn’t expect you have such a strong prejudice against me.

想不到你对我这么大的偏见。

Xiǎng bú dào nǐ duì wǒ zhè me dà de piān jiàn.

 


พูดไปก็ไม่อายหรอก 

It’s not shameful.

说出去,不丢人。

Shuō chū qù, bù diū rén.

 


ฉันทำแบบนี้ก็ถือว่าช่วยผดุงคุณธรรม 

I’m enforcing justice on behalf of Heaven.

我这么做也是替天行道。

Wǒ zhè me zuò yě shì tì tiān xíng dào.

 


ทำไมขี้สงสัยจัง 

You’re that curious?

好奇心这么重?

Hào qí xīn zhè me zhòng?

 


เรื่องที่คุณพูดมา ฉันรู้สึกมีอะไรแปลกๆ แต่ก็ยังนึกไม่ออก 

This all feels very weird to me, I can’t make sense of it.

你说的那些,我总觉得哪儿不对劲,一时又想不到。

Nǐ shuō de nà xiē, wǒ zǒng jué dé nǎr bú duì jìn, yì shí yòu xiǎng bú dào.

 


ปีหน้าสอบราชการ ถ้าสอบผ่านแล้ว ก็จะได้บรรจุ  

And prepare for the exam, when you’re passed, you can be a full-time employee.

明年考公务员,等公务员考上了,就转正了。

Míng nián kǎo gōng wù yuán, děng gōng wù yuán kǎo shàng le, jiù zhuǎn zhèng le.

 

 

💢💢💢💢💢
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节