ทำไมคุณถึงไม่เกรงใจใครเลย

 เคยอยากจะพูดหรือถามกับคนๆหนึ่งไหมว่า


“ ทำไมคุณถึงไม่เกรงใจใครเลย ”

How could you have been so inconsiderate?


ภาษาจีน จะพูดว่า


" 你怎么能这样不顾别人呢? "

Nǐ zěn me néng zhè yàng bù gù bié rén ne?🍄🍄🍄🍄🍄


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节