ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าเห็นฉันเป็นคนนอก 

Don’t treat me like a guest.

别把我当外人。

Bié bǎ wǒ dāng wài rén.

 


ฉันไม่ได้สนิทกับเธอแบบนั้นมั้ง 

Are we really that close?

我跟你没那么熟吧?

Wǒ gēn nǐ méi nà me shú ba?

 


เพิ่งเจอกันวันนี้เองไม่ใช่เหรอ 

I mean we only just met one another.

不就今天才见的吗是吧?

Bù jiù jīn tiān cái jiàn de ma shì ba?

 


สำหรับเรื่องเมื่อก่อน ฉันไม่มีอะไรจะแก้ตัว  

I have nothing to say about what happened with me in the past.

对于过去的事情我没有什么好辩解的。

Duì yú guò qù de shì qíng wǒ méi yǒu shén me hǎo biàn jiě de.

 


ฉันไม่อยาก เอาแต่ตำหนิคุณอยู่นี่ 

I don’t want to be so hard on you.

我不想在这儿一味地指责你。

Wǒ bù xiǎng zài zhèr yí wèi de zhǐ zé nǐ.

 


ในสายตาของคุณฉันไม่มีเครดิตขนาดนี้เลยเหรอ 

Do you think I’m really that unreliable?

我在你眼里真的就这么没有信用吗?

Wǒ zài nǐ yǎn lǐ zhēn de jiù zhè me méi yǒu xìn yòng ma?💘💘💘💘
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节