16 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่ามารุ่มร่ามกับฉันนะ Keep your hands off me.

别跟我动手动脚的。

Bié gēn wǒ dòng shǒu dòng jiǎo de.

 

คนที่ชอบรุ่มร่ามดูเหมือนจะไม่ใช่ฉันนะ It seems it’s not me who likes to do things.

喜欢动手动脚的好像不是我吧。

Xǐ huān dòng shǒu dòng jiǎo de hǎo xiàng bú shì wǒ ba.

 

ที่จริงแล้วคุณชอบที่จะเห็นฉันขายหน้าใช่ไหม Actually you’re enjoying making me look like a fool.

其实更享受看我出丑吧。

Qí shí gèng xiǎng shòu kàn wǒ chū chǒu ba.

 

คิดไม่ถึงว่าคุณจะมีอคติกับฉันขนาดนี้ I didn’t expect you have such a strong prejudice against me.

想不到你对我这么大的偏见。

Xiǎng bú dào nǐ duì wǒ zhè me dà de piān jiàn.

 💢💢💢💢💢💢💢💢💢
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...