6 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พูดด้วยความสัตย์จริง ในใจของฉันสงบนิ่งมาก To be honest, I feel at peace.

但说真的,我内心非常地平静。

Dàn shuō zhēn de, wǒ nèi xīn fēi cháng de píng jìng.

 

ตอนนั้นคุณสัญญาอะไรกับฉันไว้ What did you promise me back then?

你当初答应我什么?

Nǐ dāng chū dā yìng wǒ shén me?

 

คุณขู่ใครไม่ทราบ Who do you think you are?

你吓唬谁呢?

Nǐ xià hu shéi ne?

*吓唬 Xià hu ขู่ 

 

มันเป็นเรื่องเดิมๆ จนฉันทำไม่ได้จริงๆ ที่จะปฏิเสธคุณอีกครั้ง I’m not going. I’m sorry, but I can’t accept your offer.

事不过三我真的不好意思,再拒绝你了。

Shì bú guò sān wǒ zhēn de bù hǎo yì si, zài jù jué nǐle.

*事不过三 Shì bú guò sān ใช้เพื่อเตือนคนไม่ให้ทำผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ

 

ไว้หน้ากันหน่อยสิ ได้ไหมล่ะ Give me some face, will you?

给点面子嘛,对不对?

Gěi diǎn miàn zi ma, duì bú duì?

 

ฉันไม่อยากเห็นพวกคุณทะเลาะกันอีก Don’t fight anymore.

我不希望你们再吵了。

Wǒ bù xī wàng nǐ men zài chǎo le.🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...