27 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 นี่คือจุดนัดพบของพวกเรา 

This is in fact our old haunt.

这是我们的老据点了。

Zhè shì wǒ men de lǎo jù diǎn le.อย่ามัวแต่ทำหน้าแบบนั้น ยิ้มให้ฉันหน่อย 

Enough with the scowling. Give me a smile!

别总要拉个脸。你跟我笑一个!

Bié zǒng yào lā gè liǎn. Nǐ gēn wǒ xiào yí gè!ใครคออ่อน 

Who says I can’t drink?

谁酒量差了?

Shéi jiǔ liàng chà le?เขาชอบทรมานตัวเองมั้ง  

He likes to get wasted.

喜欢自己灌自己呗。

Xǐ huān zì jǐ guàn zì jǐ bei.คุณทำตัวเหมือนเด็กที่หลบอยู่ในกะลา 

You were just a coward who hid from me!

你像个孙子一样给我躲了起来。

Nǐ xiàng gè sūn zi yí yàng gěi wǒ duǒ le qǐ lái.คุณยังไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมเขา 

You don’t know him well.

你还没琢磨透他。

Nǐ hái méi zhuó mó tòu tā.🍄🍄🍄🍄

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...