13 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ขยะต้องแยกประเภท Garbage should be classified.

垃圾要分类。

Lā jī yào fēn lèi.

 

เทคนิคการโยนความผิดของคุณนี่เก่งขึ้นทุกวันนะ You are really good at shirking responsibility.

你踢皮球的技术是越来越好了。

Nǐ tī qiú de jì shù shì yuè lái yuè hǎo le.

*踢皮球  qiú ปัดความรับผิดชอบ

 

พวกคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นคนไตล์ไหน Do you know what his character is?

你们知道他是什么风格吗?

Nǐ men zhī dào tā shì shén me fēng gé ma?

 

ดุดัน อบอุ่น จอมเผด็จการหรือว่าเป็นผู้ชายอบอุ่น Strict? Gentle? A bossy president or a warm man?

铁腕?温和?霸总还是暖男?

Tiě wàn? Wēn hé? Bà zǒng hái shì nuǎn nán?

 

ฉันไม่ชอบให้ใครมาเรียกฉันว่าเจ้านาย I don’t want people to see me as their boss.

我不喜欢人家叫我老板。

Wǒ bù xǐ huān rén jiā jiào wǒ lǎo bǎn.

 

สนใจผลงานของพวกเราก่อนดีกว่า Let’s worry about our performance first.

先操心操心我们的业绩吧。

Xiān cāo xīn cāo xīn wǒ men de yè jì ba.

*业绩 Yè jì  ผลงาน(ด้านการทำงาน)

 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    ฉันก็แค่ไปทำหน้ามาใหม่   I just had a full face makeover. 我只是做了一个全脸美容。 Wǒ zhǐ shì zuò le y í gè quán liǎn měi róng. วัยรุ่นน่ะ ...