28 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ไม่ต้องตื่นเต้น มาขยันเอาตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้ว 

Don’t be nervous. Last minute practice won’t do you any good.

不要紧张。临时抱佛脚是没有用的。

Bú yào jǐn zhāng. Lín shí bào jiǎo shì méi yǒu yòng de.เรื่องนี้พูดเหมือนจะง่ายๆแต่น้อยคนนักที่จะทำได้ 

This is something that is easy to say, but only a few can actually do it.

这种事情说起来简单,却鲜少有人做到。

Zhè zhǒng shì qíng shuō qǐ lái jiǎn dān, què xiān shǎo yǒu rén zuò dào.เหลือเพียงเส้นบางๆระหว่างกัน ถึงเป็นระยะห่างที่ปลอดภัยของคนสองคน 

It is necessary to have some safe space.

给彼此留一线余地才是人和人的安全距离。

Gěi bǐ cǐ liú yí xiàn yú dì cái shì rén hé rén de ān quán jù lí.พวกเราไปเพิ่มพลังมา 

We went there for passion, got it?

我们去打鸡血好吗?

Wǒ men qù dǎ jī xuè hǎo ma?

*打鸡血 Dǎ jī xuè เป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเปรยคนที่มีอาการคึก ตื่นเต้น เพิ่มพลัง(กำลังใจ)ไม่ต้องมาประจบฉันหรอก

Don’t bribe me.

少巴结我了。

Shǎo bā jié wǒ le.

*巴结 Bā jié ประจบสอพลอ; เคล้าเคลีย; เคลียคลออย่าสนใจพวกอันธพาล 

Don’t mind these hooligans.

别理这帮老流氓。

Bié lǐ zhè bāng lǎo liú máng.💕💕💕💕💕💕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...