26 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 คุณเป็นคนคุมเขาเหรอ 

You’re supervising him

你当监工啊?

Nǐ dāng jiān gōng a?

 


ฉันฝากชีวิตเอาไว้ที่คุณแล้ว พอใจแล้วหรือยัง 

I put my life in your hands, OK?

我把命都给你,可以吗?

Wǒ bǎ mìng dōu gěi nǐ, kě yǐ ma?

 


นี่คือการถอยรถเข้าที่จอด 

This is reverse parking.

这是倒车入库。

Zhè shì dào chē rù kù.

 


นี่ไม่ใช่การจอดรถเข้าซองข้างทางหรอกเหรอ 

Not parallel parking?

这不是侧方停车?

Zhè bú shì cè fāng tíng chē?

 


นี่ฉันเป็นโง่หรือไง ทำไมต้องพูดแบบนั้นกับเขาด้วย 

I am so stupid. Why did I say such things?

我是不是猪头。我为什么要说这些话?

Wǒ shì bú shì zhū tóu. Wǒ wèi shén me yào shuō zhè xiē huà?

 


ฉันกล่อมเธอไม่ได้แล้ว คนคนนี้หน้ามืดตามัวไปหมดแล้ว 

I can’t persuade her. She’s now totally blinded by love.

我说不动她了。这个人被猪油蒙了心。

Wǒ shuō bú dòng tā le. Zhè gè rén bèi zhū yóu méng le xīn.

*猪油蒙了心 

Zhū yóu méng le xīn 

หน้ามืดตามัว🌺🌺🌺🌺🌺ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...