22 ธันวาคม 2564

จะเป็นแผนสำรอง หรือ จะเป็นตัวเลือก

   ฉันไม่ได้อยากเป็นแผนสำรองของคุณ

I don’t wanna be your backup plan!


ภาษาจีน พูดว่า


我不想成为你的后备计划!

Wǒ bù xiǎng chéng wéi nǐ de hòu bèi jì huà!

 

 หรือ

 

ฉันไม่ใช่ตัวเลือกหรือแผนสำรองของคุณ

I'm not your second choice nor your backup plan.


ภาษาจีน พูดว่า


我不是你的第二选择也不是你的后备计划!

Wǒ bù shì nǐ de dì èr xuǎn zé yě bù shì nǐ de hòu bèi jì huà!

 

 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...