7 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขากำลังคิดจะทำอะไร 

What’s he thinking?

他这是玩得哪出?

Tā zhè shì wán de nǎ chū?

 


ไม่อย่างนั้นพูดไปจะมีหลักฐานเหรอ 

It’s evidence.

要不然口说无凭的。

Yào bù rán kǒu shuō wú píng de.

 


ฉันไม่ได้ลงลายลักษณ์อักษรไว้สักหน่อย 

I didn’t sign a confidentiality agreement.

我又没签字画押。

Wǒ yòu méi qiān zì huà yā.

 


ใครจะไปรู้ว่าเขาจนจริงหรือว่าแกล้งจนกันแน่  

Who knew he’s really poor or pretending to be poor?

谁知道他是真穷还是装穷。

Shéi zhī dào tā shì zhēn qióng hái shì zhuāng qióng.

 


หรือไม่ก็ เธออาจจะเข้าใจความหมายของฉันผิดตั้งแต่แรก 

Or she misunderstood me from the very beginning.

又或者说他从一开始就误解了我的意思。

Yòu huò zhě shuō tā cóng yī kāi shǐ jiù wù jiě le wǒ de yì si.

 


ฉันเป็นคนมีจริยธรรม  อะไรที่ควรชดเชยก็ต้องทำ 

I’m a good man, I did what I had to do.

我这个人有道德,该补偿的就会补偿。

Wǒ zhè ge rén yǒu dào dé, gāi bǔ cháng de jiù huì bǔ cháng.
💟💟💟💟💟💟💟💟💟
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...