6 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ที่โหดร้ายที่สุดจุดจบของฮีโร่ The cruelest thing in life is when you’re no longer a hero.

最残酷不过英雄末路。

Zuì cán kù bú guò yīng xióng mò lù.

 

พวกเราเห็นแก่ตัวกันเกินไป We were all being selfish.

我们都太自私了。

men dōu tài zì le.

 

เรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรแล้ว The hard part is over.

都办好就没事了。

Dōu bàn hǎo jiù méi shì le.

 

ตอนนั้นพวกเราผูกพันกันมาก We were so close back then!

当年我们感情多好啊!

Dāng nián wǒ men gǎn qíng duō hǎo a!

 

เขาเสียใจมาก  และฉันก็ใช้อารมณ์ตัดสิน He was hurt and I was emotional.

他伤透了心,我也意气用事。

Tā shāng tòu le xīn, wǒ yě yì qì yòng shì.

 

อย่าคิดเรื่องในอดีตเลย คุณต้องคิดถึงอนาคตสิ คิดถึงวันพรุ่งนี้ Stop talking about the past! Think about the future, think about tomorrow.

你别想过去的事了,你要想想未来,想想明天。

Nǐ bié xiǎng guò qù de shì le, nǐ yào xiǎng xiǎng wèi lái, xiǎng xiǎng míng tiān.🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...