24 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ทำไมคุณถึงไม่เกรงใจใครเลย 

How could you have been so inconsiderate?

你怎么能这样不顾别人呢?

Nǐ zěn me néng zhè yàng bù gù bié rén ne?

 


คุณไม่แม้แต่จะคิดถึงคนอื่นเลยรู้ไหม 

You’re amazingly inconsiderate, you know that?

你完全不替别人考虑你知道吗?

 Nǐ wán quán bù tì bié rén kǎo lǜ nǐ zhī dào ma?

 


ที่สำคัญเลยก็คือคุณก็เป็นเหมือนที่เคยเป็นไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลย

The big deal is that, as usual, you were inconsiderate. 

重要的是,你和往常一样,不替别人着想。

Zhòng yào de shì, nǐ hé wǎng cháng yí yàng, bú tì bié rén zhuó xiǎng.

 


คุณทิ้งพวกเราไว้ที่นั่นช่างเป็นสิ่งที่ไม่รอบคอบเลย 

It was so inconsiderate of you to lust leave us there! 

你把我们扔在那里是太不周到了。

Nǐ bǎ wǒ men rēng zài nà lǐ shì tài bù zhōu dào le.

 

เขาไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมาจากคำพูดของเขา 

He was inconsiderate of the effect of his words. 

他不顾及他说话的后果。

Tā bú gù jí tā shuō huà de hòu guǒ.

 


คนบางคนก็ไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยจริงๆ 

Some people are honestly just so inconsiderate. 

有些人真的一点都不考虑别人。

Yǒu xiē rén zhēn de yì diǎn dōu bù kǎo lǜ bié rén.

 


💕💕💕💕💕💕 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...