7 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาเกิดสับสนอีกแล้ว Has pissed you off again?

他又犯浑了。

Tā yòu fàn húnle.

*犯浑 Fàn hún สับสน

 

ตกลงเขาพูดอะไรกับคุณเหรอ What did he say to you?

他到底跟你说什么了?

Tā dào dǐ gēn nǐ shuō shén me le?

 

เขาล้อคุณเล่น I think he’s kidding.

他逗你了吧。

Tā dòu nǐ le ba.

 

คิดไม่ถึงว่าคุณเองก็กลัวเสียหน้า I didn’t think you cared so much about your image.

没想到你还挺要颜面的。

Méi xiǎng dào nǐ hái tǐng yào yán miàn de.

*颜面 Yán miàn ศักดิ์ศรี; หน้า(หมายถึง ศักดิ์ศรี)

 

คนไม่เอาไหน So many stupid things.

破事一箩筐。

Pò shì yì luó kuāng.

 

ไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาไม่ชอบฉัน No wonder her parents don’t like me.

也怪不得人家瞧不上我。

Yě guài bù dé rén jiā qiáo bù shàng wǒ.💘💘💘💘💘💘💘💘💘
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...