26 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นี่เรียกว่าความขยันอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น 

Working hard will help you succeed.

这就叫勤劳走天下。

Zhè jiù jiào qín láo zǒu tiān xià.

 

คุณดูฉันสิพูดแจ้วๆอยู่คนเดียวมากขนาดนี้ 

Goodness, I am sorry. I’ve talked too much.

你看我这一个人。这咣咣咣讲了这么多。

Nǐ kàn wǒ zhè yí gè rén. Zhè guāng guāng guāng jiǎng le zhè me duō.

 


ปิดปากนายให้สนิทเข้าใจไหม 

Zip your mouth, understand?

管住你的嘴知道吗?

Guǎn zhù nǐ de zuǐ zhī dào ma?

 


คุณประสบการณ์โชกโชน ปกติแล้วเวลาง้อผู้หญิงต้องให้อะไร 

You are experienced, what should I buy to make a girl happy?

你经验丰富,一般劝女孩送什么东西?

Nǐ jīng yàn fēng fù, yì bān quàn nǚ hái sòng shén me dōng xi?

 


ต่อไป ฉันจะพยายามแก้ไข ไม่ทำผิดซ้ำๆอีก 

In future, I will not make the same mistake again.

以后呢,我尽量改不再犯同样的错误。

Yǐ hòu ne, wǒ jìn liàng gǎi bú zài fàn tóng yàng de cuò wù.

 


คุณรู้จักฉันน้อยไป 

You don’t know enough about me.

你对我的了解还不够。

Nǐ duì wǒ de liǎo jiě hái bú gòu.

 


เขาไม่ได้เป็นคนพูดมากใช่ไหม He's not very talkative, is he? 

他的话不多,是吧?

Tā de huà bù duō, shì ba?

 


🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...