6 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


 

กลับมาก็ยังไม่บอกคุณ I didn’t tell you when I came back.

回来了依然没有告诉你。

Huí lái le yī rán méi yǒu gào sù nǐ.

 

คุณคบกับฉันอยู่ไม่ใช่เหรอ You’re dating me now, right?

你不是在跟我发展吗?

Nǐ bú shì zài gēn wǒ fā zhǎn ma?

 

ฉันแค่บอกว่าจะลองคุย I just said we should stay in touch.

我只是说接触接触。

Wǒ zhǐ shì shuō jiē chù jiē chù.

 

แล้วจากที่คุณคุยกับฉันมา ฉันไม่ดีตรงไหนเหรอ Did I do something that you didn’t like?

那你跟我接触下来,我是哪儿不好吗?

Nà nǐ gēn wǒ jiē chù xià lái, wǒ shì nǎr bù hǎo ma?

 

เข้าใจคำว่าคุยคนละภาษาไหม We’re from different worlds, get it?

鸡同鸭讲你懂不懂?

Jī tóng yā jiǎng nǐ dǒng bù dǒng?

 

อาจจะเป็นเพราะว่าสองคนอายุห่างกันเกินไป Maybe it’s because of the big age gap.

可能因为我么俩的岁数相差太大了吧。

Kě néng yīn wèi wǒ me liǎ de suì shu xiāng chà tài dà le ba.

 

ในบรรดาพวกคุณ คุณสนิทกับเขาที่สุดใช่ไหม Among you people, you have the best relationship with him, right?

你们这些人里面,你跟他关系最好是吧?

Nǐ men zhè xiē rén lǐ miàn, nǐ gēn tā guān xì zuì hǎo shì ba?🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...