16 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกเรามาคุยกันอย่างใจเย็นๆเถอะ Let’s talk calmly.

我们冷静谈谈吧。

Wǒmen lěngjìng tán tán ba.

 

ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะสามารถก้าวผ่านไปได้ Not everything’s gotta to be over.

不是所有的事情都能跨过去。

Bú shì suǒ yǒu de shì qíng dōu néng kuà guò qù.

 

ทั้งชีวิตของคนเรา ใครจะรับประกันได้ว่าตัวเองจะไม่ทำผิดเลย No one can promise he will never make a mistake.

人这一辈子谁能保证自己绝对不犯错误。

Rén zhè yí bèi zi shéi néng bǎo zhèng zì jǐ jué duì bú fàn cuò wù.

 

ชีวิตคนเรานั้นช่างยาวนานนัก พอยอมรับความสวยงามที่จอมปลอม ก็อาจจะอยู่ในความจอมปลอมทั้งชีวิตก็ได้ Life is so long. Once I accept the false beauty I may live in the sham all my life.

人生很长。一旦接受了虚假的买好可能一辈子都要活在虚假里了。

Rén shēng hěn cháng. Yí dàn jiē shòu le xū jiǎ de mǎi hǎo kě néng yí bèi zi dōu yào huó zài xū jiǎ lǐ le.

 

ลืมเรื่องที่ไม่ควรจำ Forget what you shouldn’t remember.

忘掉不该记得的事情。

Wàng diào bù gāi jì dé de shì qíng.

 

ถ้าความทรงจำลึกซึ้งจนลืมไม่ลงหละ What if it’s too impressive to forget?

如果记忆深刻不掉呢?

Rú guǒ jì yì shēn kè bú diào ne?

 

 

 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...