26 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณกังวลอะไรอยู่ 

Do you have any concerns?

你有什么顾虑?

Nǐ yǒu shén me gù lǜ?

 


คุณน่ะกำลังกดดันตัวเองอยู่ You're getting yourself all worked up. 

你在跟你自己过不去。

Nǐ zài gēn nǐ zì jǐ guò bú qù.

 

ฉันแค่กังวลนิดหน่อย 

I’m just thinking.

我只是有一些感慨。

Wǒ zhǐ shì yǒu yì xiē gǎn kǎi.

 


คุณเบิกงบเกินแล้ว 

You went over budget.

你的预算已经超支了。

Nǐ de yù suàn yǐ jīng chāo zhī le.

 


ฉันรู้ว่าต่อไปคุณก็จะเป็นคุณนาย 

I know you’ll be rich.

知道你以后是个小富婆。

Zhī dào nǐ yǐ hòu shì gè xiǎo fù pó.

 


แต่ให้คุณมาเลี้ยงผู้ชายอย่างฉันมันจะเหมือนอะไรกัน  

But it’d be ridiculous if I ask you to support me.

我一个大男人让你养着像什么话。

Wǒ yí gè dà nán rén ràng nǐ yǎng zhe xiàng shén me huà.

 

 

 


🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...