29 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขานะเป็นตัวแสบเลยล่ะ

He is really cunning.

他就是蔫坏的。

Tā jiù shì niān huài de.

*蔫坏 Niān huài  ตัวแสบเขาชำนาญการตีสนิทที่สุดแล้ว 

He is very good at charming people.

他最擅长拉帮结派。

Tā zuì shàn cháng lā bāng jié pài.อย่าโดนเขาหลอกเชียวนะ 

Don’t be fooled by him.

千万别被他骗了。

Qiān wàn bié bèi tā piàn le.ฉันทำให้เมียฉันงอน เธอก็เลยไล่ฉันออกมา

I'm in the doghouse with my wife. She kicked me out.

我把我妻子得罪惨了。她把我赶了出来。

Wǒ bǎ wǒ qī zi dé zuì cǎn le. Tā bǎ wǒ gǎn le chū lái.

 


อย่าประเมินค่าฉันต่ำไป 

Don’t underestimate me!

不要低估我!

Bú yào dī gū wǒ!จงเชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของตัวเอง 

Have faith in your abilities!

对你的能力有信心!

Duì nǐ de néng lì yǒu xìn xīn!💗💗💗💗💗💗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...