7 ธันวาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณไม่กลัวพวกเขาตกรอบเหรอ Aren’t you worried about them losing?

你不怕他们掉链子?

Nǐ bú pà tā men diào liàn zi?

 

ท่าทางพึลึก You’re too big for your britches.

看把你狂的。

Kàn bǎ nǐ kuáng de.

 

ก็แค่เป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอ ต้องถึงขนาดสูญเสียอิสรภาพกันเลย You’re her boyfriend, but you can’t control her.

不就谈个恋爱吗?人家就失去人身自由了。

Bú jiù tán gè liàn ài ma? Rén jiā jiù shī qù rén shēn zì yóu le.

 

เรื่องนี้ส่งผลต่อการเรียนของเธอ It does great harm to her study.

这件事非常耽误学业。

Zhè jiàn shì fēi cháng dān wù xué yè.

 

ถ้าคุณไม่สนใจงั้นฉันจีบหล่ะนะ If you don’t love her, I’ll chase her.

你要没这意思那我追了。

Nǐ yào méi zhè yì si nà wǒ zhuī le.

 

ทำเหมือนมาสอดแนมศัตรู ดีไหม Just spy on the enemy, okay?

就当窥探敌情,行吗?

Jiù dāng kuī tàn dí qíng, xíng ma?

 💢💢💢💢💢💢💢💢💢
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

    มองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนได้เรื่องได้ราว   He’s not a good man. 一看就不是什么正经的孩子。 Yī kàn jiù b ú shì shén me zhèng jīng de hái zi. ...