24 ธันวาคม 2564

คุณเป็นคนแบบไหน So which one are you? 那么,你是哪一种?

 ถ้าอย่างนั้นแล้วคุณเป็นคนแบบไหน So which one are you? 

那么,你是哪一种?

Nà me, nǐ shì nǎ yì zhǒng?

👇👇👇👇👇


คนปากหวาน 

Sweet talker

说甜言蜜语; 口甜舌滑

Shuō tián yán mì yǔ; Kǒu tián shé huá

 


ดีแต่ปาก 

All talk

光说空话

Guāng shuō kōng huà

 


พูดไปเรื่อย ;พูดอย่างเดียวไม่ทำอะไร  

No action talk only

光说不做。没有行动,只有谈话;只说不做

Guāng shuō bú zuò. Méi yǒu xíng dòng, zhǐ yǒu tán huà; Zhǐ shuō bú zuò

 


ช่างคุย พูดเก่ง  

Talkative

饶舌的;多话的;多嘴的;爱说话的,健谈

Ráo shé de; Duō huà de; Duō zuǐ de; Ài  shuō huà de, Jiàn tán

 


พูดมาก(เกินไป) 

Talk(s) too much

说得太多;说话太多;谈太多;多嘴;嘴不严;说得太多了

Shuō dé tài duō; Shuō huà tài duō; Tán tài duō; Duō zuǐ; Zuǐ bù yán; Shuō dé tài duō le

 


ปากจัด ปากหมา 

Foul mouth / Dirty mouth

说下流话;说脏话;臭嘴

Shuō xià liú huà; Shuō zāng huà; Chòu zuǐ

 


ปากโป้ง ปากสว่าง 

Big mouth

多嘴的人; 自吹自擂的人; 嘴不严的人

Duō zuǐ de rén; Zì chuī zì léi de rén; Zuǐ bù yán de rén

 

นินทาใส่ร้ายคนอื่น 

Bad mouth

恶口伤人; 诽谤他人者说坏话;

È kǒu shāng rén; Fěi bàng tā rén zhě ;Shuō huài huà;

 


ปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม 

Wet behind the ears

乳臭未干 

Rǔ xiù wèi gān 

 


ปากร้ายใจดี 

Bark is worse than bite

刀子嘴豆腐心 
Dāo zi zuǐ dòu fŭ xīn    มือถือสาก ปากถือศีล อย่าดีแต่ปาก ต้องทำในสิ่งที่คุณพูดด้วย 

Pretend to be the  paragon of virtue; To be a wolf in sheep’s skin; Hypocrisy; Don a pious mask

假仁假义         
Jiǎ rén jiǎ yì           


ปากกับใจตรงกัน 

Speak one's mind; Be faithful to one's words; Be frank and unreserved; Carry one's heart upon one's sleeve

心口如一           
Xīn kǒu rú yī              


การช่วยเหลือที่เป็นแค่ลมปาก แต่ความจริงคือไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างไร 

Make a promise and not keep it

口惠而实不至 

Kǒu huì ér shí bú zhì 

 


ปากหวานก้นเปรี้ยว / ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ 

A honey tongue, a heart of gall

口蜜腹剑

Kǒu mì fù jiàn 

 

 


😝😝😝😝😝


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถ้าอย่างนั้น พวกคุณก็อย่ามาบังคับให้ฉันต้องลงมือนะ 那你们就不要逼我发动。 Nà nǐ men jiù bù yào bī wǒ fā dòng. ดูคุณสิ ทำไมถึงชอบถามอะไรที่ทำให้...