1 พฤศจิกายน 2562

ประโยคภาษาจีน โจร ขโมย ปล้น

รูปภาพจาก pixabay.comโจร / ขโมย
 Thief!
小偷!/ / 盗贼 /窃贼
Xiǎotōu! / Zéi / Dàozéi /Qièzéi


นักล้วงกระเป๋า
Pickpocket
扒手
Páshǒu


จับขโมย
Catch a thief
捉贼
Zhuō zéi


ตำรวจกำลังไล่จับขโมย
The police are in chase of the thief.
警察在追捕那小偷。
Jǐngchá zài zhuībǔ nà xiǎotōu.


ขโมยเข้ามาทางหน้าต่าง
The thief entered by the window. /The thief came in through the window. 
小偷是从窗户进来的。
Xiǎotōu shì cóng chuānghù jìnlái de.


มีคนขโมยกระเป๋าเงินฉันไปแล้ว
Someone stole my wallet.
 有人把我的钱包偷走了。
Yǒurén bǎ wǒ de qiánbāo tōu zǒule.


กระเป๋าของฉันถูกขโมย
 I had my bag stolen.
我的包被偷了。
Wǒ de bāo bèi tōule.ขโมยงัดบ้านเข้ามา
The thief broke into the house.
窃贼破门而入。
Qièzéi pòmén ér rù.


ขโมยวิ่งเข้าไปในฝูงชนและหายไป
The thief ran into the crowd and vanished.
小偷跑进人群中不见了。
Xiǎotōu pǎo jìn rénqún zhōng bújiànle.


โจรขโมยกล้อง
The thieves snatched the camera.
窃贼偷走了相机。
Qièzéi tōu zǒule xiàngjī.


ฉันถูกขโมยกล้องถ่ายรูป
I had my camera snatched away.
我的相机被抢走了。
Wǒ de xiàngjī bèi qiǎng zǒule.


ฉันถูกปล้น
I was held up.
 我被打劫了。
Wǒ bèi dǎjiéle.


ฉันถูกจู่โจมจากข้างหลัง
I was attacked from behind.
我被从后面袭击了。
Wǒ bèi cóng hòumiàn xíjíle.


ฉันไม่ได้รับบาดเจ็บ
I have no injury. /I’m not hurt.
我没有受伤。
Wǒ méiyǒu shòushāng.


มีคนบุกเข้าห้องของฉัน ตอนฉันออกไปข้างนอก
Someone broke into my room while I was out.
我出去的时候有人闯进了我的房间。
Wǒ chūqù de shíhòu yǒurén chuǎng jìnle wǒ de fángjiān.


กุญแจถูกงัด
The lock was broken.
猛然打开锁头。
Měngrán dǎkāi suǒ tóu.งัดตู้เซฟ / งัดแงะตู้นิรภัย
The safe was broken.
猛然打开保险箱。
Měngrán dǎkāi bǎoxiǎnxiāng.กรุณาเรียกยามมาที
Call a security guard, please
请打电话叫保安。
Qǐng dǎ diànhuà jiào bǎo ān.


กรุณาเรียกตำรวจมาที
Please call the police.
请打电话叫报警。
Qǐng dǎ diànhuà jiào bàojǐng.


สถานีตำรวจอยู่ไหน
Where’s the police station?
警察局在哪里?
Jǐngchá jú zài nǎlǐ?


ฉันต้องการแจ้งเหตุร้าย(ต่อตำรวจ)
I'll report you to the police.
我要报警。
Wǒ yào bàojǐng.


ฉันจะแจ้งตำรวจมาจับคุณ
I'll report you to the police. 
我要报警来抓你。
Wǒ yào bàojǐng lái zhuā nǐ.


ฉันควรแจ้งเรื่องนี้กับใคร
Who should I report it to?
我应该向谁报告?
Wǒ yīnggāi xiàng shéi bàogào?ช่วยลงบันทึกเรื่องขโมยด้วย
 Please make a report on the theft.
请报告一下失窃事件的情况。
Qǐng bàogào yíxià shīqiè shìjiàn de qíngkuàng.


กล้องถ่ายรูปกับเสื้อผ้าของฉันอยู่ในนั้น
My camera and clothes are in there.
我的相机和衣服在里面。
Wǒ de xiàngjī hé yīfú zài lǐmiàn.ฉันต้องการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย
 I need it to make a claim to my insurance company.
 我想向保险公司赔偿。
Wǒ xiǎng xiàng bǎoxiǎn gōngsī péicháng.


ฉันต้องการค่าชดเชยจากการสูญเสียครั้งนี้ค่ะ
 I need it to get compensation for my loss.
我需要公司赔偿我的损失。
Wǒ xūyào gōngsī péicháng wǒ de sǔnshī.


ฉันจะไปขอดูกล้องวงจรปิด
 I am going to ask to see CCTV.
我要去看监控摄像头。
Wǒ yào qù kàn jiānkòng shèxiàngtóu.💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...