5 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ใครก็อย่ามาแย่งกับฉันนะ Don’t rob me.

你们谁都不要跟我抢啊。

Nǐ men shéi dōu bù yào gēn wǒ qiǎng a.

 

อย่างพวกเราไม่กล้าไปแย่งกับคุณหรอก We dare not to compete with you.

像我们是不敢跟你竞争的。

Xiàng wǒ men shì bù gǎn gēn nǐ jìng zhēng de.

 

พวกเราขอรักษาชีวิตอันน้อยนิดของพวกเราไว้ดีกว่า It’s important to save our lives.

我们保住小命要紧。

Wǒ men bǎo zhù xiǎo mìng yào jǐn.

 

อุตส่าห์ตรากตรำมาถึงที่นี่นึกไม่ถึงว่าจะมาต่อว่าคนอื่น You came all the way here only to scold me.

大费周章跑到这来,没想到是来数落人的。

Dà fèi zhōu zhāng pǎo dào zhè lái, méi xiǎng dào shì lái shǔ luo rén de.

*周章 Zhōu zhāng ลำบากยากเย็น; เต็มไปด้วยอุปสรรคนานัปการ

*数落 Shǔ luo  ยกความผิดเป็นข้อๆขึ้นมากล่าว; กล่าวหาเป็นข้อๆ ;ระบุความผิดเป็นข้อๆ ;ตำหนิ

 

คุณนี่เจ้าคิดเจ้าแค้นจริงๆ You bear grudges easily.

你这人还挺记仇。

Nǐ zhè rén hái tǐng jì chóu.

 

ครั้งหน้าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีก ให้แจ้งตำรวจก่อนนะ รอตำรวจมาก่อน แล้วค่อยจัดการ Next time when you encounter, this kind of situation, call the police first. Wait until the police arrive.

下次如果再遇到这种情况,还是先报警。等警察来了以后再处理。

Xià cì rú guǒ zài yù dào zhè zhǒng qíng kuàng, hái shì xiān bào jǐng. Děng jǐng chá lái le yǐ hòu zài chǔ lǐ.

 

ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่ต้องรีบร้อน ค่อยเป็นค่อยไป Don’t worry about anything. Take it easy.

什么事都不要急。慢慢来。

Shén me shì dōu bù yào jí. Màn màn lái.

 

คุณให้โอกาสฉันอีกครั้งเถอะนะคะ Give me one more chance please!

你再给我一次机会吧!

Nǐ zài gěi wǒ yí cì jī huì ba!

 

ฉันไม่เคยให้โอกาสคนอื่นเป็นครั้งที่สอง I never give others a second chance.

我从来不给别人第二次机会。

Wǒ cóng lái bù gěi bié rén dì èr cì jī huì.

 

ดีไม่ดีมีเพียงแค่เหตุผลเดียว There is only one reason for not being good enough.

不够优秀只有一个原因。

Bú gòu yōu xiù zhǐ yǒu yí gè yuán yīn.

 

ก็คือพยายามไม่พอ That is you’re not working hard enough.

你就是不够努力。

Nǐ jiù shì bú gòu nǔ lì.

 

ระวังภาพลักษณ์หน่อย Be careful.

注意影响。

Zhù yì yǐng xiǎng.💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...