15 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณล้ำเส้นแล้วนะ You cross the line.

你越界了。

Nǐ yuè jiè le.

 

คุณล้ำเส้นก่อนนะ You cross the line first, don’t you?

是你先越界了吧?

Shì nǐ xiān yuè jiè le ba?

 

พวกเราก็รีบเลิกงานกันเถอะ Let’s get off work.

咱们也赶紧下班吧。

Zán men yě gǎn jǐn xià bān ba.

 

ดูท่าไม่ได้อาลัยตายอยาก You’re not giving up on yourself.

看来没有自暴自弃啊。

Kàn lái méi yǒu zì bào qì a.

*自暴自弃 Zì bào zì qì  หมดอาลัยตายอยากไม่อยากจะแสวงหาความก้าวหน้า

 

ฉันจะไปทำหน้าและทำเล็บ I’ll go to have a facial massage and do nail painting.

我要做脸做指甲。

Wǒ yào zuò liǎn zuò zhǐ jiǎ.

 

ดังนั้น ฉันเลยคิดว่าคุณยิ่งคู่ควรให้นับถือ So that I think you can deserve more respect.

所以我觉得你更值得我尊重啊。

Suǒ yǐ wǒ jué dé nǐ gèng zhí dé wǒ zūn zhòng a.

 

เพื่อฉลองที่คุณตกงานอย่างเป็นทางการ To celebrate your unemployment.

为了庆祝你正式失业。

Wèi le qìng zhù nǐ zhèng shì shī yè.

 

คนเก่งก็งานเยอะแหละ The abler a man, the busier he gets.

能者多劳嘛。

Néng zhě duō láo ma.

 

ทั้งที่คุณก็ดีพร้อมขนาดนี้ You are so excellent!

你明明条件这么优秀。

Nǐ míng míng tiáo jiàn zhè me yōu xiù.

 

เกิดจับพลัดจับผลู ชะตาเล่นตลกแหละ  By default. And fate plays tricks.

阴差阳错,命运弄人呗。

Yīn chā yáng cuò, mìng yùn nòng rén bei.

*阴差阳错 Yīn chā yáng cuò จับพลัดจับผลู นั่นคือการเกิดจากมูลเหตุที่นึกไม่ถึงหรือเกินความความหมาย

 

ยังไงซะฉันก็เบื่อที่จะโกหกแล้ว I’m tired of lying anyway.

反正我也厌倦了撒谎。

Fǎn zhèng wǒ yě yàn juàn le sā huǎng.

 

ไม่พูดเรื่องที่ไม่สบายใจพวกนี้แล้ว Forget unhappy things.

不说那些不开心的事了。

Bù shuō nà xiē bù kāi xīn de shì le.💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...