6 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


คุณว่าตลกไหม Tell me this is funny?

你说可笑不可笑?

Nǐ shuō kě xiào bù kě xiào?

 

ไม่รู้ว่าเธอใช้อุบายอะไร She didn’t know what kind of tricks she was playing.

她不知道是耍了什么手段。

Tā bù zhī dào shì shuǎ le shén me shǒu duàn.

 

ฉันหามาหลายร้านก็หาไม่เจอ I’ve looked for several stores and none of them are available.

我找了好几家店都没有呢。

Wǒ zhǎo le hǎo jǐ jiā diàn dōu méi yǒu ne.

 

เชิญรับประทานได้อย่างสบายใจได้เลย It’s safe to eat.

请放心食用。

Qǐng fàng xīn shí yòng.

 

การตกแต่งภายในบ้านพึงพอใจหรือไม่ Is the arrangement of the house satisfactory?

家里的布置还满意吗?

Jiā lǐ de bù zhì hái mǎn yì ma?

 

ฉันไม่ได้ถามให้ชัดเจนเอง It’s me who didn’t make it clear.

是我没有问清楚。

Shì wǒ méi yǒu wèn qīng chǔ.

 

ไม่ได้ถามให้ชัดเจนหรือแกล้งทำเป็นไม่รู้กันแน่ Whether you didn’t make it clear or you pretended to confused?

是没问清楚,还是假装不清楚?

Shì méi wèn qīng chǔ, hái shì jiǎ zhuāng bù qīng chǔ?

 

คนๆหนึ่งที่ฉลาด ไร้ข้อบกพร่อง แน่นอนว่าจะต้องถูกผู้คนอิจฉา กระทั่งถูกผู้คนเลื่อมใสอยู่ห่างๆ A wise and flawless man. People will definitely be jealous of him and stay at a respectful distance from him.

一个聪明,毫无缺点的人。自然会遭人嫉妒,甚至被人敬而远之。

Yí gè cōng míng, háo wú quē diǎn de rén. Zì rán huì zāo rén jí dù, shèn zhì bèi rén jìng ér yuǎn zhī.

 

จู่ๆคุณก็ได้รับตำแหน่ง แน่นอนว่าในใจคนอื่นจะต้องไม่พอใจ You got promoted, others colleagues would definitely discontent with you.

你突然上位,其他人自然心中不满。

Nǐ tú rán shàng wèi, qí tā rén zì rán xīn zhōng bù mǎn.

 

อาศัยคำตำหนิที่ฉันมีต่อคุณ ในการดึงระยะห่างของคุณกับคนอื่นให้ใกล้ชิดขึ้น With my critiques, you can get close with other colleagues.

利用我对你的批评,好拉近和其他人的距离。

Lì yòng wǒ duì nǐ de pī píng, hǎo lā jìn hé qí tā rén de jù lí.

 

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป คุณดูแลเรื่องการอยู่การกินของฉัน From tomorrow on, you are responsible for my daily life and diet.

从明天开始你负责我的起居饮食。

Cóng míng tiān kāi shǐ nǐ fù zé wǒ de qǐ jū yǐn shí.

 

คุณไม่คิดจะล้างหน้าแปรงฟันสักหน่อยเหรอ Don’t you wash up?

你不打算洗漱一下吗?

Nǐ bù dǎ suàn xǐ shù yíī xià ma?

 


💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...