6 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวเลย You don’t have to look down on yourself.

不必妄自菲薄。

Bú bì wàng zì fěi báo.

*妄自菲薄 Wàng zì fěi báo ถ่อมตัว; ดูถูกตัวเอง; ยกตนข่มท่านมากเกินไป; ถือดีในตัวเองมากเกินไป

 

ฉันบอกเธอให้นะ เธอเป็นแฟนคลับที่อินเกินไป Well. You just like him too much.

我跟你说你就是粉丝滤镜太重了。

Wǒ gēn nǐ shuō nǐ jiù shì fěn sī lǜ jìng tài zhòng le.

*粉丝滤镜 Fěn sī lǜ jìng ภาษาอินเตอร์เน็ต ที่หมายถึงแฟนคลับที่ชอบในศิลปิน ไอดอล มากจนเกินไปจนมองข้ามข้อเสียหรือข้อบกพร่องของศิลปินหรือเน็ตไอดอลที่ชื่นชอบ

 

คุณไปถามเขาทำไม Why do you ask him?

你问他干嘛?

Nǐ wèn tā gàn ma?

 

นี่คุณเอาสายชาร์จมาเองไม่ได้หรือไง Can you take a charging line by yourself?

我说你能不能自己带一条线?

Wǒ shuō nǐ néng bù néng zì jǐ dài yì tiáo xiàn?

 

คุณเอาสายชาร์จมาคืนฉันเลย Give my charging line back to me.

你把充电线还我。

Nǐ bǎ chōng diàn xiàn huán wǒ.

 

คุณบอกว่าเพราะก็เพราะแหละ  You say it’s good than it’s good.

你说好听就好听。

Nǐ shuō hǎo tīng jiù hǎo tīng.

 

เมื่อกี้คุณพูดอะไรนะ What were you trying to say?

你刚要说什么来着?

Nǐ gāng yào shuō shén me lái zhe?

 

นี่คุณเป็นอะไรไปแต่เช้าเลย What’s the matter with in such an early morning?

你这一大早的是怎么了?

Nǐ zhè yí dà zǎo de shì zěn me le?

 

ขอฉันพูดให้จบสักประโยคได้ไหม Can you let me finish my word?

能不能让我说一句完整的话?

Néng bù néng ràng wǒ shuō yí jù wán zhěng de huà?

 

พวกคุณไม่ต้องแย่งกันแล้ว You don’t need to fight for it.

你们就别争了。

Nǐ men jiù bié zhēng le.

 

บริษัทจ้างมาจากข้างนอกแล้ว The company hired it.

公司外聘了。

Gōng sī wài pìn le.

 

เพิ่งจะผ่านโปรจากการเป็นนักศึกษาฝึกงาน I just changed from an intern.

是刚刚从实习生转正的。

Shì gāng gāng cóng shí xí shēng zhuǎn zhèng de.

 


🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...