17 ตุลาคม 2564

ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 ตั้งใจจัดเตรียมขนาดนี้ You have prepared so well.

这么用心地准备。

Zhè me yòng xīn de zhǔn bèi.

 

คุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะชดใช้ให้ฉัน Don’t you say you are going to amend me?

你不是说你要补偿我吗?

Nǐ bú shì shuō nǐ yào bǔ cháng wǒ ma?

 

ขอโทษที่บังคุณถ่ายรูปนะ Sorry, I’m in your way.

不好意思,当到你拍照了。

Bù hǎo yì si, dǎng dào nǐ pāi zhào le.

 

ฉันควรโพสท่าไหนดีนะ Should I have any pose?

我是不是应该摆一个什么造型?

Wǒ shì bú shì yīng gāi bǎi yí gè shén me zào xíng?

 

คุณอยากแก้แค้นฉัน คุณก็บอกมาตรงๆก็ได้ คุณไม่ต้องอ้อมค้อมแบบนี้ก็ได้ If you want to get it back from me, go straightDon’t bother to use tricks!

你想报复我你就直说!你不用这么拐弯抹角的!

Nǐ xiǎng bào fù wǒ nǐ jiù zhí shuō! Nǐ bú yòng zhè me guǎi wān mò jiǎo de!

 

แต่นี่เป็นของที่คนอื่นสั่งเอาไว้ เพราะงั้นฉันเลยตัดสินใจแทนไม่ได้ But some one ordered it. So I can’t make this deal.

但是这是别人预定的。所以我不太好做主。

Dàn shì zhè shì bié rén yù dìng de. Suǒ yǐ wǒ bú tài hǎo zuò zhǔ.

 

คุณดูแลด้วยความจริงใจ  คนๆนั้นจะต้องรับรู้ถึงความรู้สึกของคุณแน่นอน You treats others sincerely. Others will also feel it.

你真心待人。那个人也会感受到你的心的。

Nǐ zhēn xīn dài rén. Nà gè rén yě huì gǎn shòu dào nǐ de xīn de.

 

ความรู้สึกผิดที่คุณมีต่อฉันมีแค่นี้เองเหรอ Do you have just so little sorry for me?

你对我的歉意仅此而已吗?

Nǐ duì wǒ de qiàn yì jǐn cǐ ér yǐ ma?

 

ตราบใดที่ไม่ผิดศีลธรรมหรือกฎหมายและขีดจำกัดของตัวฉันเอง  As long as it doesn’t break the ethnicity and my personal bottom line.

只要不违背道德法律和我个人的底线。

Zhǐ yào bù wéi bèi dào dé fǎ lǜ hé wǒ gè rén de dǐ xiàn.

 

ฉันรู้ ฉันไม่สามารถแทนที่คนที่อยู่ในใจคุณคนนั้นได้ I know. I cannot replace the one in your heart.

我知道。我取代不了你心里那个人。

Wǒ zhī dào. Wǒ qǔ dài bù liǎo nǐ xīn lǐ nà gè rén.

 

แต่ฉันคิดว่าเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่นะ But I think we can still be friends.

但我认为我们还能继续做朋友。

Dàn wǒ rèn wéi wǒ men hái néng jì xù zuò péng yǒu.

 

เขาไม่เคยพูดถึงเรื่องของคุณเลยแม้แต่เรื่องเดียว She didn’t say anything.

她没有说过关于你的任何事情。

Tā méi yǒu shuō guò guān yú nǐ de rèn hé shì qíng.

 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...